Uusi pysäköintialue Kelttiin rakennettiin kierrätysmateriaaleja hyödyntäen

Kaupungin ja UPM:n yhteistyönä toteutettavassa hankkeessa hyödynnettiin soodasakkaa ja lentotuhkaa. Tavoitteena on löytää soodasakalle uusia hyötykäyttökohteita kaupungin muissakin rakennuskohteissa.

Viisi huomio- ja turva-asuista henkilöä seivovat ringissä hiekkakentällä. Osalla ämpärit kädessa. Lapio maassa. Taustalla näkyy Keltin allas.
Koealuetta katselmoimassa Antti Rainio Kymin Voimalta, Päivi Hyvärinen UPM:ltä, Antti Nyberg Kouvolan kaupungilta, Tuomas Mänttäri Lassila&Tikanojalta ja Sanna Karjalainen UPM:ltä. Kuva: UPM.

Pysäköintialue rakennettiin Keltissä sijaitsevalle, Lecasoratehtaan viereiselle pellolle. Noin 600 m2 laajuisen pysäköintialueen rakentamisessa käytettiin UPM-Kymmene Oyj:n Kymin sellutehtaan soodasakkaa ja Kymin Voima Oy:n voimalaitoksella syntynyttä lentotuhkaa. Koealueelle toimitettiin näitä kierrätysmateriaaleja yhteensä 48 kuorma-autolastillista.

Työmaalla soodasakka ja tuhka sekoitettiin keskenään ja levitettiin noin 80 cm paksuksi kerrokseksi ja tasoitettiin kentäksi. Soodasakka-tuhkakerroksen päälle levitettiin vielä 15 cm paksu kantava kerros mursketta. Tämän jälkeen pysäköintialue asfaltoitiin ja se palvelee jo esimerkiksi suositulla lintubongauslammella ja Kymijoen ulkoilureitillä kulkijoita.

Hankkeessa testataan muun muassa pysäköintikentän rakenteen routivuutta ja kantavuutta sekä käytön kokonaiskustannuksia. Tavoitteena on löytää soodasakalle uusia hyötykäyttökohteita, jotta voidaan pohtia mahdollista kyseisten kierrätysmateriaalien tulevaa käyttöä kaupungin rakennuskohteissa.

Kenttärakenteen salaojasta otetaan vuosittain vesinäytteet analysoitavaksi. Näin halutaan varmistaa, ettei kenttärakenteesta liukene myöhemminkään haitallisia aineita vesistöön.

– Todella hienoa päästä kokeilemaan uusia materiaaleja, joita ei kaupungilla ole aiemmin kokeiltu ja saada näistä kokemuksia jatkoa varten. UPM:n kanssa yhteistyö on toiminut hienosti ja toivottavasti jatkossa päästään näitä materiaaleja hyödyntämään enemmän, iloitsee rakennuttajapäällikkö Antti Nyberg.

Uusiomateriaalihankkeilla ja kokeiluilla toteutetaan Kouvolan kaupungin ympäristöohjelmaa

Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma – Ympäristö 2030 ohjaa kaupunkiorganisaation ja muiden osapuolten toimintaa kohti hiilineutraaliutta, kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitoa.

Ympäristö 2030 -ohjelman keskeiset päämäärät ovat pyrkimys hiilineutraalisuuteen, luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja kiertotalouden lisääminen. Kullekin päämäärälle on määritetty tavoitetilat vuoteen 2030 mennessä sekä toimenpidekokonaisuudet niiden saavuttamiseksi. Konkreettiset toimenpiteet sovitaan muutaman vuoden jaksoille ja niitä päivitetään tarpeen mukaan.

Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman toteuttamisen toimenpiteisiin sisältyy myös uusiomateriaalihankkeet ja kokeilut eri toimijoiden kesken. Kaupungin katujen, väylien, viheralueiden ym. suunnittelussa huomioidaan kohteet, joissa kierrätysmateriaalit ovat hyödynnettävissä.

Lisätietoja:

Rakennuttajapäällikkö Antti Nyberg, p. 020 615 728, antti.nyberg@kouvola.fi

Ympäristö 2030 – Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma (pdf, 1012 kt)

Sivun alkuun