Uusi opiskeluhuoltosuunnitelma Kouvolassa käyttöön elokuussa

Kouvolan esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa otetaan käyttöön uudistettu opiskeluhuoltosuunnitelma 1.8.2023 alkaen. Suunnitelmalla kehitetään yksilökohtaista moniammatillista opiskeluhuoltotyötä ja vahvistetaan huoltajan ja koulun välistä yhteistyötä, jotta tuki oppilaalle toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.

Uudistus liittyy vuoden 2023 alussa tapahtuneeseen muutokseen, jossa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille. Samalla myös opiskeluhuoltopalveluiden eli terveydenhuollon sekä kuraattori- ja psykologipalveluiden järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueille.

Uudistuksen yhteydessä opiskeluhuoltosuunnitelmien laatiminen muuttuu. Aiemmin oppilaitoskohtaisesti laaditut suunnitelmat tehdään 1.8.2023 alkaen koulutuksen järjestäjäkohtaisesti. Uudistuksen tavoitteena on yhtenäistää opiskeluhuollon suunnittelua ja käytäntöjä oppilaitoksissa. Tämä lisää oppilaiden ja opiskelijoiden tasa-arvoa riippumatta siitä, missä yksikössä he opiskelevat.

Kaksiosainen suunnitelma

Kouvolassa opiskeluhuoltosuunnitelma on tehty kaksiosaisena: esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelma. Suunnitelman kahdessa osassa voidaan ottaa paremmin huomioon eri-ikäiset opiskelijat ja heidän tarpeensa. Suunnitelmat noudattavat Opetushallituksen ohjeita sekä Oppilas- ja opiskelijahuoltolakia.

Suunnitelmassa on myös liitteitä, jotka täydentävät opiskeluhuoltosuunnitelmaa. Tällaisia ovat mm. maakunnallinen lääkehoidon suunnitelma, tiedonsiirron toimintamalli sekä yhteistyö muiden viranomaisten kanssa ajantasaisine yhteystietoineen.

Tavoitteena paras tuki oppilaalle

Uusi järjestäjäkohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma on tehty Kouvolassa moniammatillisena yhteistyönä kasvatuksen ja opetuksen henkilöstön sekä hyvinvointialueen opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa. Opiskeluhuoltosuunnitelma sisältää opiskeluhuollon toteuttamisen tavoitteet ja keskeiset periaatteet sekä toimenpiteet opiskeluhuollon toteuttamiseksi ja seuraamiseksi myös omavalvonnan osalta.

Uuden suunnitelman myötä Kouvolan kaupunki kehittää edelleen mm. yksilökohtaista moniammatillista opiskeluhuoltotyötä. Työmuoto vahvistaa huoltajan ja koulun välistä yhteistyötä sekä yhteisen näkemyksen löytämistä, jotta tuki oppilaalle toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.

Suunnitelmat ovat olleet luonnosvaiheessa kommentoitavina huoltajilla, opiskelijoilla sekä henkilöstöllä. Suunnitelmien luonnokset ovat olleet luettavissa Pedanetissä sekä Kouvolan kaupungin www-sivuilla. Kommentointi on tehty Webropol-linkin kautta 16.5.-26.5.2023.

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi suunnitelman kokouksessaan 8.6.2023. Kokousaineistoon voi tutustua kaupungin tietopalvelussa Dynasty tietopalvelu : Kouvolan kaupunki.

Lisätietoa

Kasvun tuen päällikkö Johanna Lindstedt, puh. 020 615 7173, johanna.lindstedt(at)kouvola.fi

Sivun alkuun