Uuden ajan uhkakuviin varaudutaan niin tiedustelulla kuin huoltovarmuudellakin

Muuttuva nykypäivä oli vahvana teemana Turvallisuusareenan lauantain 14. syyskuuta yleisöluennoilla. Siitä puhuivat muun muassa Supon päällikkö Antti Pelttari ja Huoltovarmuuskeskuksen suunnittelu- ja analyysiosaston johtaja Christian Fjäder.

Suojelupoliisin tämän päivän työssä näkyvät muun muassa verkkovakoilu, hybridivaikuttaminen ja uusi tiedustelulaki.

–Vakoilu ja vaikuttaminen ovat saaneet uusia ulottuvuuksia esimerkiksi verkossa. Verkkovakoilu on erittäin tärkeä, etenkin nyt, kun rakennetaan 5G-verkkoa. Siihen kohdistuva isku voisi lamauttaa yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja, Pelttari sanoo.

Suomi on myös aktiivisen hybridivaikuttamisen kohde. Pelttarin mukaan se ei ole uutta, mutta vaikuttaminen on saanut uusia piirteitä, jotka tekevät siitä vakavamman uhkan. Vastapuoli myös muuttaa koko ajan toimintatapojaan.

Paras tapa ennakoivan ja merkityksellisen tiedon hankintaan on edelleen tiedustelu. Uusi tiedustelulaki toi Supon toimintavaltuudet ajan tasalle.

Huoltovarmuus koskee niin energiansaantia, elintarvikkeiden riittämistä kuin terveydenhuoltoa tai tietoliikenneyhteyksiäkin. Kriittinen on etenkin sähkönjakelu. Jos se ei toimi, lamautuu muukin.

–Huoltovarmuudesta puhutaan, kun jotain yhteiskunnassa menee pieleen, Christan Fjäder sanoo.

Haastetta tuo Suomen riippuvuus tuonnista. Kriittisiä virtoja ovat merikuljetukset, sähkö, kaasu ja tietoliikenneyhteydet. Myös maksuliikenne on riippuvainen ulkomaailmasta.

–Verkkoyhteyksistä 90 prosenttia nojaa meren alla kulkevaan kaapeliin. Suomessa ei myöskään ole omaa maksuvarmennusinfraa, vaan korttimaksut kulkevat Euroopan kautta. Sähkössä omavaraisuusaste on 36 prosenttia, Fjäder listaa.

Lyhyissä häiriöissä pärjätään omalla varautumisella, pitkällä aikavälillä olemme riippuvaisia muista.

Huoltovarmuutta kehitetäänkin eri toimijoiden yhteistyöllä kärkenä toimialakohtaiset poolit, jotka mahdollistavat, että tieto varautumisen vaatimuksista tulee itse alan toimijoilta. Pooleissa listataan kriittisiä yrityksiä ja materiaalien varastointitarpeita sekä harjoitellaan kriisitilanteita.

–Tärkeintä on kuitenkin yhteistyö ja ennakointi. Pitää pystyä ennakoimaan, millaiseen maailmaan meidän pitää pystyä tulevaisuudessa sopeutumaan, Fjäder sanoo.

Lisätiedot:

Kari Takanen, puh. 040 580 8943, kari.takanen@rudpedersen.com

Sivun alkuun