Uudella hinnoittelulla parannetaan kulttuuritalojen tuottavuutta

Liikunta- ja kulttuurilautakunta on hyväksynyt uuden kulttuuritalojen tilojen hinnoittelun. Uusi joustava ja dynaaminen hinnoittelu astuu voimaan 1.8.2022. Hinnat ovat voimassa tämän jälkeen tehtävissä uusissa tilavarauksissa.

Muutoksen taustalla on ollut tarve parantaa kulttuuritalojen tuottavuutta. Kouvolan kulttuuritaloille tehtiin yhtiöittämisselvitys vuonna 2020, jonka perusteella liikunta- ja kulttuurilautakunta päätti, ettei kulttuuritaloja yhtiöitetä. Toisena keinona tuottavuuden parantamiseksi nähtiin siirtyminen joustavaan, markkinaehtoiseen hinnoitteluun.

Päätökseen liittyi ratkaisu, jossa kaupungin Viestintä ja VisitKouvola -yksikkö vastaa kaupungin omistamien tapahtumatilojen, kuten kulttuuritalot, markkinoinnista ja myynnistä 1.1.2022 alkaen. Yksikön tehtävänä on koordinoida kokonaisvaltaisesti alueen tapahtumallisuuden kehittämistä, tapahtumahankintaa ja niihin liittyvien palveluiden markkinointia.

Liikunta- ja kulttuuripalveluissa on laskettu tiloille asiakasryhmäkohtaiset hinnat. Kustannuslaskennasta on erotettu kaupungin lakisääteinen kulttuuritoiminta, sisäinen käyttö ja kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva toiminta toisistaan.

Kustannukset on jaettu neliökohtaiseksi kustannukseksi ja kohdistettu kokous- ja konserttipalvelun käytössä oleville tiloille niiden koon mukaan. Tilan kustannukset on kohdistettu vielä kokous- ja konserttipalvelulle eri käyttäjäryhmien vuoden 2019 käytön suhteessa. Koronasta johtuen ei ole ollut tarkoituksenmukaista käyttää myöhempien vuosien tietoja. Tilakohtaisiin kustannuksiin pohjautuen on määritelty perushinta.

Hinnoittelutapoja ovat subventoitu, kustannusperusteinen ja markkinaperusteinen. Subventoidulla hinnoittelutavalla tarkoitetaan hinnoittelua, jossa hinta on käyttäjälle todellisia tuotantokustannuksia alhaisempi toimialan kustantaessa hinnan ja todellisen kustannusten välisen erotuksen. Kustannusperusteinen hinnoittelu tarkoittaa sitä, että asiakkaalta perittävä hinta vastaa tuotantokustannuksia ja markkinaperusteinen hinta sitä, että todellisten tuotantokustannusten lisäksi hintaan sisältyy kate. Liikunta- ja kulttuurilautakunta on määritellyt käyttäjäryhmät (Likula 20.3.2019, §35), joiden kohdalla on noudatettu kolmen eri kategorian hinnoittelua.

Hintaryhmä I                              Perushinta eli ns. markkinahinta (sis. alv. 24%)

Hintaryhmä II                             Kaupungin sisäiset asiakkaat (alv. 0%)

Hintaryhmä III                            Kouvolalaisten järjestöjen kulttuuritapahtumat, PKMO ja Kymi Sinfonietta (sis. alv. 24%)                   

Kulttuuritalojen tiloja ei anneta maksuttomasti, vaan tilat myydään subventoidusti tai kustannus- tai markkinaperusteisesti.

Joustava hinnoittelu antaa paremmat mahdollisuudet kilpailla markkinoilla

Markkinatilanteet vaativat nopeaa reagointia, jolloin on tarkoituksenmukaisinta sopeuttaa hintaa esim. käyttöasteen nostamiseksi tai markkinointimielessä myynnin edistämiseksi. Hinta voi vaihdella ostoajan ja palvelujen käyttöajan perusteella. Dynaamisella hinnoittelulla lisätään palvelujen käyttöastetta. Se antaa paremmat mahdollisuudet kilpailla markkinoilla, saada tiloja tehokkaampaan käyttöön ja huomioida kausivaihtelua. Yksityisellä puolella käytetään myös yleisesti dynaamista hinnoittelua. Dynaaminen hinnoittelu mahdollistaa uuden asiakasryhmän kasvattamista myös yksityistalouksista.

Dynaamisen hinnoittelun lähtökohtana on, että perushinta kattaa kulut. Matalasesonkisena aikana, kun tilat olisivat muutoin tyhjillään, uudella hinnoittelulla pyritään nostattamaan kysyntää ja sen myötä kasvattamaan myyntiä. Korkean sesongin aikana hintoja voidaan nostaa päiväkohtaisen kysynnän kasvaessa. Tilojen käyttöasteen lisäämiseksi on valtuutettu viestintä- ja markkinointipäällikkö soveltamaan hinnastossa määrättyä hintaa silloin, kun muutos liittyy hinnoittelun tarkoituksenmukaiseen kohtuullistamiseen tai dynaamiseen hinnoitteluun, joka lisää palveluiden käyttöastetta.

Uudet hinnat ovat joidenkin tilojen osalta alhaisemmat vuoden 2019 hintoihin nähden, mutta vastaavat nyt paremmin markkinoilla olevia hintoja. Uusi hinnoittelu antaa Kulttuuritaloille mahdollisuuden toimia kilpailuilla tapahtuma-alustamarkkinoilla.

Lisätietoja

myyntivastaava Kirsi Penttinen, 020 615 7399, kirsi.penttinen(at)kouvola.fi
kulttuuritalojen tuotantopäällikkö Aija Matero, 020 615 8308, aija.matero(at)kouvola.fi

Sivun alkuun