Urheilulukio suunnitteilla Kouvolaan

Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 26.1.2022 esitellään hanke, jonka tavoitteena on yrittäjyyteen ja kansainvälisyyteen painottavan urheilulukion saaminen Kouvolaan. Urheilulukiolla olisi toteutuessaan merkittävä vaikutus kaupungin elinvoimaan ja kilpailukykyyn ja se auttaisi säilyttämään lukiokoulutuksen vetovoimaisuuden tulevaisuudessa.

Kouvolassa on vuosien aikana luotu vahvaa pohjaa liikunnan edistämiseen osana asukkaiden arkea ja esimerkiksi peruskoulun opintoja. Kaupungissa on tarjolla valtakunnallinen urheiluyläkoulumalli Urheilupuiston koulussa. Lisäksi Kouvolan Yhteislyseo on tehnyt tiivistä yhteistyötä Kouvolan urheiluakatemian kanssa, ja vuosittain noin 100–120 Yhteislyseon opiskelijaa suorittaa opintoja myös Kouvolan Urheiluakatemiassa.

Nyt Kouvolassa tähdätään astetta tavoitteellisempaan urheilun ja opiskelun yhdistämiseen. Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 26.1.2022 esitellään hanke, jonka tavoitteena on yrittäjyyteen ja kansainvälisyyteen painottavan urheilulukion saaminen Kouvolaan. Opetus järjestettäisiin osana Kouvolan yhteislyseota, jolla on valmius ja mahdollisuus lisätä liikunnan ja urheilun yhdistämistä osaksi lukio-opintoja aikaisempaa enemmän.

Hankkeen valmisteluryhmän mukaan urheilulukiolle on alueellinen tilaus, sillä sellaista ei ole Kaakkois- ja Itä-Suomessa Lahden ja Joensuun välillä. Urheilun ammatillisia oppilaitoksia on puolestaan Lahden itäpuolella vain Kuopiossa ja Kotkassa.

Valmisteluryhmä näkee, että urheilulukiolla olisi toteutuessaan merkittävä vaikutus kaupungin elinvoimaan ja kilpailukykyyn. Urheilulukiostatuksen saaminen tukisi vahvasti Kouvolan urheilukaupunki-imagon edistämistä kaupunkistrategian mukaisesti. Vuoteen 2030 ulottuvassa kaupunkistrategiassa visiona on olla lasten liikunta- ja nuorten urheilukaupunki ja aktiivinen kuntalaisten liikuttaja.

Urheilulukio myös auttaisi säilyttämään lukiokoulutuksen vetovoimaisuuden tulevaisuudessa, kun ikäluokat pienenevät.

Lisäksi se parantaisi Kouvolan Urheiluakatemian toimintaedellytyksiä merkittävästi ja jalostaisi kaupungin ja urheiluakatemian välistä yhteistyötä.

Urheilulukio tarkoitus avata elokuussa 2023

Projekti- ja ohjausryhmän valinnan jälkeen projektiryhmä lähtee viemään hanketta eteenpäin. Seuraavina vaiheina on muun muassa aikatauluttaa projekti, kontaktoida rahoittajia, suunnitella opetusjärjestelyjä ja muita fasiliteettejä ja jatkaa keskusteluja opetus- ja kulttuuriministeriön, olympiakomitean sekä muiden urheilulukioiden kanssa.

Urheilulukio on tarkoitus tulla vuoden 2023 talousarvioon niin, että toiminta urheilulukiossa alkaisi 1.8.2023. Asia käsitellään lautakunnassa syksyllä budjetin yhteydessä.

Urheilulukiossa yhdistyvät huipulle tähtäävä valmentautuminen ja tavoitteellinen opiskelu

Suomessa toimii 15 erityisen koulutustehtävän urheilulukiota. Urheilulukiot on tarkoitettu motivoituneiden ja potentiaalisten urheilijoiden opiskelupaikoiksi, joissa kansainväliselle huipulle tähtäävä valmentautuminen on mahdollista yhdistää tavoitteelliseen opiskeluun.

Urheilulukiostatuksen myötä lukiossa opiskeleva opiskelija voi keskittyä paremmin häntä kiinnostaviin opintoihin ja urheiluun, ja hänelle jää paremmin aikaa suoriutua opinnoista harjoittelun ohella.

Lisätietoja

Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksen esityslista ja pöytäkirjat Dynasty-tietopalvelussa.

kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi, sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi, rehtori Sanna Liljeqvist, puh. 020 615 8506, sanna.liljeqvist(at)kouvola.fi, Timo Pahkala, puh. 040 354 2530, timo.pahkala(at)kymli.fi

Sivun alkuun