Museohakuun ei lähdetty

Kouvola valmisteli osallistumista uuden valtakunnallisen erä- ja luontokulttuurimuseon sijoittumiskisaan.

Kouvola valmisteli osallistumista kilpailuun, jossa valitaan Suomen Erä- ja luontokulttuurimuseon sijoittumiskaupunki. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa 25. tammikuuta ja päätti, ettei Kouvola lähde hakuun mukaan. Päätöksen perusteluna oli kaupungin tiukka taloustilanne.

Tuleva sijoittumiskunta hankkeessa osarahoittajana – mukana myös valtio ja mahdollisesti muita toimijoita

Museon rakentaminen maksaa arviolta 20–25 miljoonaa euroa riippuen siitä, missä museo sijaitsee ja tehdäänkö uudisrakennus vai hyödynnetäänkö olemassa olevaa rakennusta. Rakentamiskustannuksiin on odotettavissa valtion tukea ainakin 30 prosenttia. Museon kokonaishintalappuun lasketaan rakentamisen lisäksi mahdollisen museosäätiön perustamiskustannukset ja museon vuotuiset käyttökustannukset.

Tuleva sijoittumiskunta osallistuu rakennuttamiskustannuksien lisäksi museosäätiön perustamiseen ja vuosittaisiin käyttökustannuksiin. Kunnan maksuosuuteen vaikuttaa se, rakennuttaako museon kunta, vai muu toimija, ja onko museotoimijana kunta vai museosäätiö.

Hakijoista neljä helmikuussa finaaliin

Museota suunnittelee hakevansa noin 40 paikkakuntaa, joukossa muun muassa Pyhtää, Imatra ja Lahti. Helmikuussa näistä enintään neljä valitaan jatkoon. Tämän jälkeen seuraavat jatkoneuvottelut ja valitsijoiden tutustuminen mahdollisiin sijaintipaikkoihin.

Lopullinen päätös sijainnista syntyy toukokuussa. Päätöksen tekee museota hallinnoiva säätiö tai perustavat museoyhdistykset yhdessä Maa- ja metsätalousministeriön, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Museoviraston kanssa.

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Marita Toikka
Kouvolan kaupunki,
marita.toikka@kouvola.fi
puh. 020 615 3100

asiantuntija Petri Kulha
Kouvola Innovation
petri.kulha@kinno.fi
puh. 020 615 8072

Sivun alkuun