Upea luonto, saavutettavuus ja alueen aktiiviset verkostot – Kouvolalla riittää vahvuuksia erä- ja luontokulttuurimuseon sijoittumiskisassa

Kouvola valmistelee osallistumista uuden valtakunnallisen erä- ja luontokulttuurimuseon sijoittumiskisaan. Toteutuessaan museo toisi Kouvolaan matkailijoita ja arviolta viiden miljoonan talousvaikutukset. Uudenlaisesta museosta halutaan tehdä elämyksellinen erä- ja luontokulttuurin keskus.

Kouvola valmistelee osallistumista kilpailuun, jossa valitaan Suomen Erä- ja luontokulttuurimuseon sijoittumiskaupunki. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa 25. tammikuuta. Mikäli se näyttää osallistumiselle vihreää valoa, Kouvola jättää hakemuksensa kisaan tammikuun loppuun mennessä.

Erä- ja luontokulttuurimuseo on uudenlainen, luonnon eri virkistyskäytön muodot yhdistävä keskus, jossa tärkeää on oppiminen, elämyksellisyys, osallistaminen, ylisukupolvinen luontokokemus ja suomalaisen luontosuhteen esittely. Kooltaan se sijoittuu aikanaan Suomen kymmenen suurimman museon joukkoon.

– Olemme Kouvolassa aina eläneet metsästä ja vesistöstä. Meillä on paljon luontomatkailupalveluita ja jokaisella kouvolalaisella on suhde luontoon. Museo on meille upea mahdollisuus menestyä metsästä jälleen uudella tavalla, VisitKouvolan luontomatkailun asiantuntija Petri Kulha kertoo.

Tuleva sijoittumiskunta hankkeessa osarahoittajana – mukana myös valtio ja mahdollisesti muita toimijoita

Museon rakentaminen maksaa arviolta 20–25 miljoonaa euroa riippuen siitä, missä museo sijaitsee ja tehdäänkö uudisrakennus vai hyödynnetäänkö olemassa olevaa rakennusta. Rakentamiskustannuksiin on odotettavissa valtion tukea ainakin 30 prosenttia. Museon kokonaishintalappuun lasketaan rakentamisen lisäksi mahdollisen museosäätiön perustamiskustannukset ja museon vuotuiset käyttökustannukset.

Tuleva sijoittumiskunta osallistuu rakennuttamiskustannuksien lisäksi museosäätiön perustamiseen ja vuosittaisiin käyttökustannuksiin. Kunnan maksuosuuteen vaikuttaa se, rakennuttaako museon kunta, vai muu toimija, ja onko museotoimijana kunta vai museosäätiö.

Kouvolaan museo toisi sekä matkailijoita että matkailutuloa. Metsähallituksen tutkimustietoon perustuvan arvion mukaan museolla olisi 100 000 käyntiä vuodessa, minkä arvioidaan tuovan 5 miljoonan euron verran aluetaloudellisia vaikutuksia.

Hakijoista neljä helmikuussa finaaliin

Kouvolan lisäksi museota suunnittelee hakevansa noin 40 muuta paikkakuntaa, joukossa muun muassa Pyhtää, Imatra ja Lahti. Helmikuussa näistä enintään neljä valitaan jatkoon. Tämän jälkeen seuraavat jatkoneuvottelut ja valitsijoiden tutustuminen mahdollisiin sijaintipaikkoihin.

– Jätämme laadukkaan hakemuksen. Museohankkeessa ovat hienolla tavalla läsnä kaikki ne Kouvolan erottautumistekijät, joista haluamme kertoa ulospäin: laaja väestöpohja, hyvä saavutettavuus, upeat luontoympäristöt sekä alueen verkostot niin kotimaahan kuin ulkomaillekin, kuten Venäjälle, Kulha linjaa.

Lopullinen päätös sijainnista syntyy toukokuussa. Päätöksen tekee museota hallinnoiva säätiö tai perustavat museoyhdistykset yhdessä Maa- ja metsätalousministeriön, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Museoviraston kanssa.

Menestymistä tukee kestävä luontomatkailutrendi

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka uskoo Kouvolan mahdollisuuksiin.

– Kouvolalla on erinomainen sijainti, ja paljon luontomatkailupalveluita, joihin kytkeytyä, esimerkiksi Repovesi, Verla, Tykkimäki ja Arboretum Mustila. Museo toisi meille entistä tasaisempaa matkailijoiden virtaa ympäri vuoden sekä lisää kansainvälisiä matkailijoita. Sekä museo että sen ympärille rakentuvat palvelut luovat mahdollisuuksia kouvolalaisille yrityksille, Toikka sanoo.

Toteutuessaan museo vahvistaisi entisestään Kouvolan matkailubrändiä. Museon menestymistä tukee muun muassa vallitseva luontomatkailubuumi, jonka vaikutukset näkyvät Kouvolassa esimerkiksi Repovedellä. Kansallispuiston käyntimäärät ovat olleet viime vuotta korkeampia, ja aiempi ennätys, 174 000 kävijää, todennäköisesti ylittyy.

Petri Kulha uskoo, että haku museopaikkakunnaksi voi vauhdittaa alueen matkailuinvestointeja. Yksittäisistä alueen luontomatkailua palvelevia julkisia investointeja voidaan odottaa ensi vuodelle Repoveden kansallispuiston Lapinsalmen paikoitusalueen laajennuksen myötä.

Museosta hyötyy Kouvola ja koko Kymenlaakso

Erä- ja luontokulttuurimuseo on koko kaupungin yhteinen asia, joka vaatii niin visioita kuin yhteishenkeäkin. Parhaillaan haetaan yrityskumppaneita hakemuksen tueksi aiesopimushenkeen. Tavoitteena on rakentaa museosta vahvasti verkottunut toimija. Kulha heittää haasteen:

Tarjoamme kumppanuuksia yrityksille, oppilaitoksille, yhteisöille ja yksittäisille toimijoille. Etsimme muun muassa kohteen paikallisia ja valtakunnallisia rahoittajia, museon palveluiden tuotantokumppanuuksia, sponsoriluonteisia yrityskumppanuuksia sekä oppilaitosten harjoittelukumppanuuksia. Osoitetaan yhdessä, että Kouvolasta löytyy aktiivinen ja innostunut porukka, joka tekee hankkeesta menestyksen!

Museon alustavia sijoittumisvaihtoehtoja kartoitetaan.

– Museon on hyvä sijaita keskeisellä paikalla, jonka välittömässä läheisyydessä on tarjolla suomalaisia luontoelementtejä, kuten metsää ja vettä. Saapumisen pitäisi olla sujuvaa niin julkisilla kuin yksityisautoillakin. Kouvolan sijaintipaikasta tai -paikoista tehdään esitys, Kulha kertoo.

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Marita Toikka
Kouvolan kaupunki,
marita.toikka@kouvola.fi
puh. 020 615 3100

asiantuntija Petri Kulha
Kouvola Innovation
petri.kulha@kinno.fi
puh. 020 615 8072