Uimarannat ja luistelupaikat ovat kyselyn mukaan koululaisten ja opiskelijoiden käytetyimpiä liikuntapaikkoja 

Kouvolassa selvitettiin alkuvuodesta koululaisten ja opiskelijoiden liikuntaan liittyviä asioita laajalla kyselyllä. Liikunnan lisäksi kysyttiin myös ravitsemuksesta ja unesta. Vastauksia saatiin yli 2500. Eniten vastattiin ala- ja yläkouluissa, lukiosta ja ammattiopistosta vastauksia saatiin vähemmän.

Kaikista vastaajista noin neljännes jättää aamupalan väliin, ammattiopistossa tätäkin useampi. Ruokailulla on suuri merkitys oppimiseen ja päivän aikaiseen jaksamiseen. Jos ruokarytmi on säännöllinen ja syödään terveellistä perusruokaa, on sillä positiivinen vaikutus myös painonhallintaan.  

Vapaa-ajalla liikutaan tyypillisesti hyötyliikunnan parissa. Reilu neljännes vastasi, ettei liiku juuri lainkaan vapaa-ajalla. Yli 7 -vuotiaiden lasten ja nuorten tulisi liikkua vähintään tunti päivässä, josta osa reipasta ja rasittavaa liikuntaa. Liikkumisen suosituksen mukaan viikkoon tulisi sisällyttää kolmesti myös lihaksistoa ja luustoa vahvistavaa liikuntaa.  

Ilahduttavan moni kulkee vastausten mukaan koulumatkansa lumettomaan aikaan kävellen tai pyörällä. Tällä tavoin päivittäinen liikkumisen suositus täyttyy varmasti monen kohdalla jo osin koulumatkoista. Tämän kyselyn tulos liikunnan määrästä myötäilee vuoden 2019 toteutetun vastaavan kyselyn tuloksia.  

Kaikista vastaajista hieman yli 40 % harrastaa liikuntaa urheiluseurassa ja noin kolmannes on joskus harrastanut. Koko aineistossa urheiluseurassa liikkuminen on vähentynyt noin 10 prosenttiyksikköä vuodesta 2019, jolloin vastaava kysely on tehty edellisen kerran. 

Vaikka moni lapsi ja nuori liikkuu terveyden kannalta riittävästi, osoittavat tulokset myös, että varsinkin pienimpien koululaisten vapaa-ajan aktiivisuuteen kannattaa kiinnittää kotona huomiota. Varsin iso osa 3. ja 4.luokkalaisista ilmoittaa viettävänsä vapaa-aikaa niin, ettei paljoakaan rasita itseään ruumiillisesti.  

Uimarannat sekä luistelukentät ja -kaukalot olivat vastaajien mukaan kaikkein käytetyimpiä liikuntapaikkoja. Vanhemmat opiskelijat käyvät eniten kuntosaleilla, ulkoilureiteillä ja luontopoluilla.  

Pääsääntöisesti vastaajat olivat tyytyväisiä Kouvolan liikuntapaikkoihin. Koulupihojen liikuntaolosuhteisiin oltiin varsinkin yläkoulujen ja toisen asteen opiskelijoiden mielestä varsin tyytymättömiä. Liikuntapaikoille, kuten koulujen pihoille toivottiin trampoliineja, nurmikenttiä, kuntoilulaitteita ja keinuja. Toiveet vaihtelivat ikäryhmittäin. 

Kyselyllä saatiin paljon tietoa koululaisten ja opiskelijoiden liikkumisen tilanteesta Kouvolassa sekä heidän toiveistaan ja näkemyksistään liikuntaan liittyvissä asioissa. Tuloksia hyödynnetään lasten ja nuorten liikunnan edistämisen suunnittelussa.  

Lisätietoja:  

Liikuntakoordinaattori Marika Peltonen, p. 020 615 8436, marika.peltonen@kouvola.fi 

Sivun alkuun