Uimahallihanke etenee kaavamuutoksen myötä

Urheilupuiston uimahallin laajentaminen nykyaikaiseksi laajasti kuntalaisia palvelevaksi liikuntapaikaksi on edennyt rakennussuunnitteluvaiheeseen. Uimahallin laajentaminen tulee mahdolliseksi pian hyväksymiskäsittelyyn tulevan asemakaavan muutoksen myötä.

Kaavamuutoksen keskiössä alueen luonto- ja kulttuuriympäristön arvot

Palomäen asemakaavan muutos mahdollistaa nykyisen uimahallin laajentamisen, mutta huomioi myös alueen luonto- sekä rakennetun kulttuuriympäristön arvot erilaisilla suojelumääräyksillä ja -merkinnöillä. Nykyinen uimahallin on rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas, eikä sen arvoja haluta merkittävästi heikentää laajennusosan rakentamisella. Palomäen virkistysalueella on runsaasti luontoarvoja, joiden säilyminen ja vahvistuminen halutaan turvata alueen runsaan virkistyskäytön rinnalla. Lisäksi asemakaavan muutos vaikuttaa alueen liikennejärjestelyihin, sillä siinä esitetään Palomäenkadun katkaisua uimahallin länsipuolella, jolloin läpiajo Kalevankadun ja Kauppalankadun välillä estyy. Ratkaisu parantaa alueen liikenneturvallisuutta ja asumisviihtyisyyttä. Ratkaisun pohjaksi on laadittu erillinen liikenneselvitys, jossa ratkaisun toimivuus liikenneverkon kannalta on varmistettu.

Asemakaavan muutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Tekninen lautakunta käsittelee kaavaehdotuksen 4.10. pidettävässä kokouksessaan. Jos lautakunta hyväksyy kaavamuutosehdotuksen, se asetetaan julkisesti nähtäville kuukauden ajaksi loka-marraskuussa. Nähtävillä oloaikana kaavaehdotuksesta voi antaa palautetta kaavan valmistelijalle tai jättää muistutuksen kaupungin kirjaamoon. Hyväksymiskäsittelyyn kaavamuutos etenee loppuvuodesta, jos ehdotusvaiheessa ei ilmene merkittäviä muutostarpeita sen sisältöön.

Uusi halli palvelee koko kaupunkia – toteutussuunnittelu alkaa lokakuussa

Uuden uimahallin hankesuunnitelma hyväksyttiin liikunta- ja kulttuurilautakunnassa huhtikuussa.

Hallin rakennussuunnitelmat tarkentuvat toteutussuunnitteluvaiheessa, joka käynnistyy loppuvuoden aikana.

– Tekeillä on nykyaikainen, tiloiltaan ja palveluiltaan – kuten altailtaan – kuntalaisia monipuolisesti palveleva halli. Halli on suunniteltu niin, että se palvelee koko Kouvolaa, liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen kertoo.

Tämä näkyy myös hallin koossa: vuonna 2027 Urheilupuistoon avautuvan uuden uimahallin allaspinta-ala on noin 1500 allas-m2, kun nykyisten uimahallien – Urheilupuiston, Kuusankosken, Valkealan ja Inkeroisten hallien – yhteenlaskettu allaspinta-ala on tällä hetkellä noin 1400 allas-m2.

Tavoitteena on, että uutta uimahallia päästään rakentamaan syksyllä 2024 ja halli valmistuu syksyllä 2026.

Palomäenkadulle laaditaan erillinen katusuunnitelma, jonka nähtävillä olosta tiedotetaan erikseen myöhemmin.

Lisätietoja:

Kaavahanke:

Kaisa Niilo-Rämä, kaavoitusarkkitehti, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 7404, kaisa.niilo-rama@kouvola.fi

Uimahallihanke:

Pia Rajala, rakennuttajapäällikkö, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 1068, pia.rajala@kouvola.fi

Teemu Mäkipaakkanen, liikuntapäällikkö, puh. 020 615 8228, teemu.makipaakkanen@kouvola.fi

Katusuunnitelma:

Heli Hietsalo, suunnitteluinsinööri, puh. 020 615 4807, heli.hietsalo@kouvola.fi

Sivun alkuun