Uimahalli-investointi etenee valtuuston käsittelyyn

Kaupunginvaltuustolle esitetään uuden nykyaikaisen uimahallin toteuttamista Urheilupuistoon. Kaupunginvaltuusto päättää hallin toteuttamisesta ja sijainnista kokouksessaan 2.5.2022.

Kouvolaan on suunniteltu toteutettavan käyttäjien tarpeisiin vastaava uusi nykyaikainen uimahalli. Kaupunginhallituksen käsittelyssä keskustelun ja useampien äänestysten jälkeen päätettiin kaupunginjohtajan esityksen puolesta.

Kouvolan kaupunginhallitus esittää valtuustolle uuden uimahallin sijoittamista Kouvolan Urheilupuistoon ja sen toteuttamista merkittävällä uudisrakentamisella sekä korjaamalla sen yhteyteen Urheilupuiston uimahalli vastaamaan nykyaikaisen uimahallin tarpeita.

Selvitykset ja saatu palaute puoltavat hallin sijoittamista Urheilupuistoon

Sijaintivaihtoehdoista on tehty kattava vaihtoehtojen vertailu ja ennakkovaikutusten arviointi kevään ja kesän 2021 aikana. Vertailussa Kouvolan Urheilupuisto ja Matkakeskus nousivat pisteytyksessä korkeimmille sijoille. Marjoniemen yhtenäiskoulun sijaintipäätös vapautti Urheilupuistosta tilaa muulle maankäytölle, minkä johdosta liikuntaan ja kulttuuriin liittyvien tulevaisuusinvestointien sijoitusmahdollisuuksia alueelle on selvitetty tarkemmin. Samalla uimahallin sijoittaminen Matkakeskuksen sijaan Urheilupuistoon vapauttaa Matkakeskuksen alueen kehittämisen kokonaisuudessaan asumiseen, toimistorakentamiseen ja kaupallisille palveluille.

− Laajan ulkopuolisen konsultin selvityksen ja jatkotarkastelun perusteella Urheilupuisto on paras sijaintipaikka uudelle nykyaikaiselle uimahallille. Se oli tutkituista sijaintivaihtoehdoista myös kustannustehokkain kohteen asiointiliikenteen, kiinteistönhoidon ja energiatehokkuuden näkökulmasta, toteaa tekninen johtaja Hannu Tylli.

Urheilupuistoa tukevat myös vaihtoehdon toiminnalliset synergiahyödyt. Uusi uimahalli Urheilupuistossa tukisi kaupungin lakisääteisiä lasten ja nuorten palveluita sekä vahvistaisi entisestään alueella jo olevaa ja sinne sijoittuvaa liikunnan ja urheilun palvelukeskittymää.

Urheilupuistoon sijoitettuna halli olisi hyvin saavutettavissa. Sen lähialueella alle 3 km etäisyydellä asuu noin 25 900 asukasta. Perusopetuksessa ja toisen asteen opetuksessa lapsia ja nuoria on yhteensä 5820 samalla etäisyydellä. Asukaskyselyiden perusteella hallin sijoittaminen ydinkeskustan Urheilupuistoon vastaa parhaiten hallin käyttäjien toiveita.

Urheilupuistossa halli palvelisi myös ikäihmisiä. Kouvolan vanhusneuvosto puolsi uimahallin sijoittamista Urheilupuistoon kaupungin keskustaan, jotta mahdollisimman monella ikäihmisellä on helppo saavuttaa uusi uimahalli sekä hyödyntää uimahallin liikunnalliset ja terveydelliset palvelut.

− Uimahalli-investoinnin tavoitteena on vastata parhaalla mahdollisella tavalla käyttäjien tarpeisiin. Merkittävänä tulevaisuusinvestointina uimahallin tulee palvella meitä pitkään, ja samalla tukea kaupungin asemaa tunnustettuna liikunta- ja urheilukaupunkina. Uuden uimahallin rakentaminen keskeiselle paikalle kaupungin suurinta asukastihentymää ja lähelle muita julkisia palveluita, erityisesti muita liikuntapalveluja, on luonteva ja ekologisesti kestävä ratkaisu, toteaa kehitysjohtaja Petteri Portaankorva.

Uuteen halliin mahtuisi moninkertainen käyttäjämäärä

Kaupunginhallituksen esityksen mukaan vanhan uimahallin viereen rakennetaan huomattava laajennusosa. Vanhasta uimahallista säilytetään vain arvokkaat osuudet. Yhdessä nämä mahdollistavat nykyaikaisen uimahallin palvelut huomioiden vanhan hallin suojelumerkinnät.

Uudessa uimahallissa olisi merkittävästi enemmän allaspinta-alaa ja uimahallipalveluja. Käyttäjien tarpeita on selvitetty laajasti kyselyillä eri käyttäjäryhmiltä: kuntalaisilta, uima- ja muilta seuroilta, erityisryhmiltä, työntekijöiltä sekä muilta kaupungin sidosryhmiltä.

− Uusi nykyaikainen uimahalli monipuolistaisi liikuntapalvelujen nykyistä tarjontaa. Suuremman allaskapasiteetin ja palveluiden myötä halliin mahtuisi samanaikaisesti enemmän käyttäjäryhmiä. Uutta hallia rakennetaan ja suunnitellaan asiakkaita varten, kertoo liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen.
Järkevällä suunnittelulla ja korjaamalla myös nykyisen uimahallin jäljelle jäävät tilat saadaan tehokkaasti sovitettua mukaan kokonaisuuteen ja asiakaslähtöiseen käyttöön. Tarkemmat tekniset yksityiskohdat ja uimahallipalvelut tarkentuvat vielä jatkosuunnittelussa.

Nykyisiin uimahalleihin liittyy merkittävä korjausvelka

Esityksen mukaan uuden uimahallin hankesuunnittelu käynnistetään mahdollisimman pian ja uimahalli-investointi sisällytetään vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2023–2026 taloussuunnitelmaan. Kun uusi halli valmistuu, ehdotuksen mukaan Kuusankosken uimahalli lakkautetaan sekä otetaan tarkasteluun muu jäljelle jäävä uimahalliverkko lautakunnan aiemmin tekemän esityksen mukaisesti.

Uutta uimahalli-investointia tarvitaan, koska nykyisiin uimahalleihin liittyy merkittävä korjausvelka ja moni nykyhalleista on rakennuksena teknisen käyttöikänsä päässä. Peruskorjausten investointitarve 10 vuoden aikana neljään nykyiseen uimahalliin on yhteensä 23,6 miljoonaa euroa


− Kaupunginhallituksen esitys on erityisesti talouden ja tilojen kunnossapidon kannalta järkevä vaihtoehto, verkkoa tiivistämällä mahdollistetaan entistä parempaa, sanoo toimitilajohtaja Katja Ahola.

Tarkasteltu Urheilupuiston nykyisen uimahallin laajennus ja vanhan osan korjaus mahdollistaa vastaavat toiminnot kuin 26,3 miljoonan euron uusi uimahallirakennus. Tällöin suojeltu rakennus jää pääosin uimahallikäyttöön. Nykyisen Urheilupuiston uimahallin laajennuksen ja korjauksen kustannusarvio on 28,8 miljoonaa euroa, josta laajennuksen osuus on 21,1 miljoonaa euroa (7211 brm2) ja korjauksen osuus 7,6 miljoonaa euroa (2654 brm2) nykyisen rakennuksen korjausasteen ollessa 81 %. Laajennusosan rakentaminen ja nykyisen uimahallin korjaus uuteen käyttöön on tarkoitus toteuttaa kerralla.

Urheilupuiston uimahallin laajennuksen ja korjauksen laskennalliset ylläpitokustannukset ovat 1,8 miljoonaa euroa vuodessa. Tuottoarvioiden osalta kävijämäärän arvioidaan nousevan noin 30 % uimahallin laajennuksen valmistuttua.

Katso Nykyaikainen uimahalli 28.4.2020 mediainfon esittelymateriaali (pdf 1,6 Mt)

Lisätietoja:
kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva(at)kouvola.fi
toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi
tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi ja
liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, puh. 020 615 8228, teemu.makipaakkanen(at)kouvola.fi

Sivun alkuun