Työsuojeluteko 2020 -palkinto kaupungin ruokapalveluille

Työturvallisuus 2020 palkinto luovutettiin ruokapalvelupäällikkö Leena Multalalle

Kouvolan kaupungin työsuojelupalkinto 2020 on myönnetty ruokapalveluille. Työsuojelutoimikunta perusteli valintaa ruokapalveluiden työturvallisuutta ja työhyvinvointia parantaneella annostelulaite investoinnilla.

Työsuojelutoimikunta julisti työsuojelupalkinnon haettavaksi lokakuussa 2020. Palkinnon sai tänä vuonna kaupunkimme ruokapalvelut, jonka toiminnan Työsuojelutoimikunta katsoi teon palkitsemisen arvoiseksi. Palkinto luovutettiin ruokapalveluiden edustajalle palkitsemistilaisuudessa tiistaina 17.11.2020.

Kouvolan keskuskeittiölle saatiin kesän aikana investointien kautta hankittua annostelulaite, joka on tarkoitettu nestemäisten tuotteiden nopeaan annosteluun suoraan isoista 300 litran padoista mm. vuokiin.
Kuumien ruokien annosteluun liittyy normaalisti monenlaisia terveys- ja turvallisuusriskejä. Nämä riskit voidaan minimoida uuden annostelulaitteen avulla. Laite mahdollistaa ergonomisen ja nopean työskentelyn sekä takaa täsmällisen, hygieenisen ja tasalaatuisen annostelun. Laitteen käytöllä ehkäistään tehokkaasti vääriä työskentelyasentoja. Lisäksi säädettävä työtaso lisää oikeiden ja vähemmän kuormittavien työasentojen käyttöä.

Nämä kaikki edellä mainitut laitteesta saadut edut lisäävät työturvallisuutta, henkilöstön työssäjaksamista, työhyvinvointia, vähentävät työtapaturmia ja kuumasta ruoasta aiheutuneita palovammoja. Samoin raskaat työvaiheet saadaan tehtyä automaattisen mekaniikan avulla ja varsinkin tuki- ja liikuntaelinten vaivoja (hartiat ja ranteet) voidaan jatkossa minimoida ko. laitteen avulla.

Työsuojelutoimikunta piti toimintaa esimerkillisenä työturvallisuutta parantavana toimintana. Työsuojelutoimikunta onnittelee voitosta Kouvolan kaupungin ruokapalvelua. Palkintona luovutettavan 2000 € ruokapalvelu voi käyttää työoloja kehittävään, henkilöstön hyvinvointia edistävään tai johonkin muuhun työsuojelun kannalta myönteiseen tarkoitukseen.

Lisätietoja:
työsuojeluvaltuutettu Pasi Työtäri, 020 615 7059, pasi.toytari(at)kouvola.fi
työsuojelupäällikkö Juha Roimola, puh. 020 615 5497, juha.roimola(at)kouvola.fi
va. ruokapalvelupäällikkö Leena Multala, puh. 020 615 7174, leena.multala(at)kouvola.fi

Sivun alkuun