Työllisyyden edistämisen eteen tehdään Kouvolassa paljon näkymätöntä työtä

Työllisyyden edistämiseen haetaan Kouvolassa uusia toimintamalleja lisäämällä yhteistyötä ja vuoropuhelua eri toimijoiden välillä. Yhteinen lopputavoite on saada enemmän asiakkaita työelämään ja työllisyyden palveluiden pariin. Kaupunginhallitus päättää maanantaina 18.11. hakeeko Kouvola mukaan työllisyydenhoidon kuntakokeiluun.

Toukokuussa Kouvolan kaupungin työllisyyden edistämisessä aloittanut, työllisyyspäällikkö Kristiina Salo näkee, että työllisyyden edistämisen asiat ovat nousseet keskiöön.

– Tämä voi olla välillä näkymätöntä työtä, mutta paljon on vireillä ja tekeillä työllisyyden edistämisen saralla, kertoo Salo.

Salo on tavannut alueen eri toimijoita ja huomannut, että työllisyyden edistämisen toiminta on lokeroitunut. Vuorovaikutuksessa, yhteistyössä ja kokonaiskuvassa on kehitettävää.

– Siksi syyskuun lopulla järjestettiin alueen työllisyyden edistäjien foorumi. Se oli tunnusteleva avaus, jossa luotiin vuoropuhelua ja keskustelua eri toimijoiden ja tahojen välille, hän kertoo.

Keskustelulla pyritään selvittämään, miten tätä yhteistyötä voidaan jatkaa kaikkia hyödyttävällä tavalla.

– Selvitetään, kuka tekee mitäkin ja miten palveluiden ketju etenee. Tavoitteena on lopulta palvella ja auttaa asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla, Salo jatkaa.

Työllisyyden kuntakokeilu avaisi mahdollisuudet laajemmalle yhteistyölle

Salon mukaan Kouvolan työllisyyden edistämisen suuntaviivat ratkeavat isolta osin ensi maanantaina, kun kaupunginhallituksessa päätetään, hakeeko Kouvola mukaan työllisyyden kuntakokeiluun.

Kuntakokeilussa kaupunki saa TE-toimiston tehtäviä hoidettavakseen ja myös työntekijöitä siirtyy kaupungin johdettavaksi. Kokeilu kestää 2,5 vuotta, alkaen keväällä 2020.

– Kuntakokeilu avaisi ovet ja ikkunat laajemmalla yhteistyölle ja tekisi työllisyyden hoidon asiakkaan näkökulmasta yksinkertaisemmaksi, Salo korostaa.

Samassa hallituksen kokouksessa käsitellään myös vastaus valtuustoaloitteeseen osatyökykyisten työllistämisestä.

– Uudella mallilla olisi tarkoitus vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä oppisopimuskoulutuksen avulla nykyistä tehokkaammin ja samalla helpottaa yritysten lähtöä mukaan koulutukseen. Mikäli lähdemme mukaan kuntakokeiluun, nämä nivoutuvat yhteen ja tukevat toisiaan, Salo sanoo.

Osatyökykyiset heille oikeisiin palveluihin

Kokonaisuudessaan työttömyys on ollut Kouvolassa laskussa viime vuosina. Varsinkin pitkäaikaistyöttömyydellä on silti edelleen merkittäviä vaikutuksia kaupungin talouteen, sillä kunnat joutuvat maksamaan valtiolle niin sanottua Kela-sakkoa pitkäaikaistyöttömistä. Kela-listalla on 1500 kouvolalaista, joiden työttömyys on kestänyt vähintään 2 vuotta. Viime vuonna Kouvola maksoi pitkäaikaistyöttömistä valtiolle Kela-sakkoja reilut 7,2 miljoonaa euroa.

– Työelämään paluu vaatii välillä erityistoimia. Myöskään tarjotut palvelut ja niiden asiakkaat eivät aina kohtaa. Olisi erittäin tärkeää mahdollistaa seuraavat askeleet työllisyyden portailla löytämällä oikeat palvelut erilaisille asiakkaille. Kunnan rooli on tärkeä etenkin välityömarkkinoilla, toteaa Salo.

Lisätietoja:
Työllisyyspäällikkö Kristiina Salo, puh. 020 615 6013, kristiina.salo(at)kouvola.fi

Sivun alkuun