RR-terminaali valmistuu tänä vuonna

Kouvolan logistiikkakeskus laajenee, kun yhdistetyt kuljetukset mahdollistava Kouvola RRT rautatie- ja maantieterminaali valmistuu vuoden loppuun mennessä. Suomen ensimmäinen sisämaan kuivasatama vahvistaa Kouvolan roolia kansallisen ja kansainvälisen rahtiliikenteen keskuksena.

Kouvola RRT monipuolistaa koko Suomen logistisia mahdollisuuksia ja tukee rahtiliikenteen vihreää siirtymää. Inter- ja multimodaaliterminaali mahdollistaa jopa 1 100 m pitkien junien tehokkaan lastauksen ja purun sekä palvelut syöttö- ja jakeluliikenteelle.

Terminaali toimii open access -periaatteella: yhteydet, kapasiteetti ja tarvittavat palvelut ovat yhdenvertaisesti kaikkien toimijoiden käytettävissä. Terminaalin ja sen alueiden hallinnoinnista, toimintaedellytyksien kehityksestä sekä palveluiden tuottamisesta vastaa Railgate Finland Oy.

Tontteja radan läheisyydestä

Kouvolan kaupunki kaavoittaa logistiikka- ja yritysalueita, jotka mahdollistavat yritysten sijoittumisen terminaalialueen läheisyyteen. Tontit sijaitsevat radan läheisyydessä pääteiden solmukohdassa erinomaisten liikenneyhteyksien päässä.

Kouvolan logistinen vaikutusalue ja lähijakelun potentiaali on suuri. Parhaimmillaan Kouvola palvelee yli 650 000 asukkaan aluetta. RRT-alue hyödyttää sekä Suomen sisäistä liikennettä että kuljetuksia muihin Pohjoismaihin ja muualle Eurooppaan. Yhteydet Venäjälle ja Aasiaan ovat hyvät, mutta tällä hetkellä käytännössä pois käytöstä.

”Tällä hetkellä Kaakkois-Suomen logistiikassa on epävarmuustekijöitä, mutta tilanne elää ja kehittyy koko ajan. Jos joku tavaravirta loppuu, uutta tulee tilalle. Kouvola RRT tarjoaa monia vaihtoehtoja muuttuvan logistiikkakentän tarpeisiin”, korostaa hankkeen projektipäällikkö Tero Valtonen.

Kouvola RRT on investointi tulevaisuuden logistiikkaan

Kouvolassa on toiminut 17 ha rautatie- ja maantieterminaali Kouvola Cargo Yard (KCY) jo vuosia. Tämän hetkisestä maailmanpoliittisesta tilanteesta huolimatta käyttöaste on korkea ja tilat lähes täysikäytöllä. Uusi RR-terminaali laajentaa terminaalitoimintaa Kouvolassa.

Kouvolan kaupunki ja valtio haluavat edistää kestäviä logistiikkaratkaisuja Suomessa. Ilman infrastruktuuria rautatielogistiikka ei voi kehittyä. EU:n tavoitteena on siirtää yli 300 km:n tavarakuljetuksia maanteiltä muihin kuljetusmuotoihin. Sitä varten tarvitaan lastauspaikkoja eli terminaaleja, jotta myös toimijat, joilla ei ole raideyhteyttä voivat kuljettaa lasteja rautateitse.

Kouvolan kaupunki investoi rautatielogistiikkaan rakentamalla puitteita ja infrastruktuuria rautatielogistiikalle. Suomen ainoan Euroopan liikenteen TEN-T ydinverkolle sijoittuvan rautatie- ja maantieterminaalin palvelutaso nostetaan vastaamaan EU:n tavoitteita. Toimintaa operoi Kouvolan kaupungin omistama hallinnointiyhtiö Railgate Finland satamayhtiön tavoin.

Sivun alkuun