Tutustu kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon 2024 ja taloussuunnitelmaan 2024-2027

kesäinen kouvola kuva, taustalla pohjola-talo

Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.11. kokouksessaan kaupungin vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024–2027 taloussuunnitelman. Vaikka ensi vuoden talousarviokehykseen sisältyy merkittävästi sopeuttamistoimenpiteitä, on talousarvioesitys vuodelle 2024 edelleen 10,3 miljoonaa
euroa negatiivinen.

Valtuusto hyväksyi osana talousarviota joukon merkittäviä palveluverkkoihin liittyviä määrärahamuutoksia. Palvelumuutoksista – esimerkiksi toimipisteiden sijainneista tai niiden aukiolosta – päättävät lautakunnat.

Merkittävimmät palveluverkkoihin liittyvät määrärahamuutokset:

  • Kuusankosken alueella sijaitsevat Pilkanmaan ja Hirvelän koulut lopettavat toimintansa lukuvuoden 20232024 päätyttyä, jonka jälkeen oppilaat siirtyvät Kuusankosken keskustan kouluun ja Naukion kouluun.
  • Kuusankosken uimahalli on auki vuoteen 2026 asti, kunnes Urheilupuiston uusi uimahalli valmistuu.
  • Inkeroisten ja Valkealan uimahallit jatkavat, kunnes niiden tekninen käyttöikä tulee täyteen, terveysturvallinen käyttö ei ole enää mahdollista tai käyttäjien määrä vähentyy 30 prosenttia 6 kk tarkastelujaksolla.
  • Inkeroisten, Valkealan ja Kuusankosken jäähalleista etsitään toimijoiden kanssa uusia tulonhankkimismahdollisuuksia. 1.8.2025 mennessä tehdään selvitys siitä, onko edellytyksiä saada mainitusta jäähalliverkosta 300 000 euron nettokustannusten vähennystä. Mikäli tämä ei täyty, Inkeroisten jäähalli suljetaan talvikauden 202627 jälkeen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti muun muassa seuraavista määrärahamuutoksista:

  • Kouvola Innovation Oy:n palvelusopimuksesta leikataan 250 000 euroa vuonna 2024 talousarvioesityksessä ehdotetun 500 000 euron sijaan. Muutokselle etsitään kate konsernipalveluista.
  • 4 miljoonan euron lisäsäästö taloussuunnittelukaudelle 20242027: Talouden tasapainotusta tehostetaan toimialojen sisällä prosessien kehittämisen, muiden kuntien kustannusvertailun toimenpiteiden, lakisääteiset ja ei-lakisääteiset palveluselvitysten, henkilöstön eläköitymisen hyödyntämisen, tehtävänkuvien uudelleen määrittelyn, palveluverkkomuutosten, kiinteistöjen myynnin ja tapahtumatilojen kaupallisen toiminnan avulla saavuttaen vähintään vuosittaisen tason 4 milj. € suunnittelukauteen 2027 mennessä. (2024 1 milj €, 2025 2milj €, 2026 3 milj € ja 2027 4 milj€).

Kaupunginhallitus poisti kokouksessaan 13.11. talousarvioesitystä koskevasta päätösehdotuksestaan tekstikirjauksen yt-neuvottelujen valmistelun käynnistämisestä.

Tutustu talousarvioon 2024 ja taloussuunnitelmaan 2024-2027

Tutustu talousarvion ja taloussuunnitelman visualisoituun esitykseen (Power Bi)

Sivun alkuun