Turvallisesti koulutielle – Turvallisuustempaus koulujen aloituspäivänä 11.8.

Tempauksen osallistujat jalkautuvat alakoulujen lähisuojateille ja muille tienylityspaikoille tarkkailemaan ja tarvittaessa auttamaan koululaiset turvallisesti tien yli.

Kouvolan kaupunki ja Liikenneturva haastavat vanhemmat ja isovanhemmat suojaamaan / turvaamaan koululaisten ensimmäistä koulupäivää. Haasteen ovat saaneet myös kaikki Kouvolan alakoulut /vanhempainyhdistykset ja muut alueen toimijat, kuten MLL:t, VPK:t ja urheiluseurat mukaan turvalliseen koulujen aloitukseen 11.8.2020.

Tempauksessa jalkaudutaan alakoulujen lähisuojateille ja muille tienylityspaikoille tarkkailemaan ja tarvittaessa auttamaan koululaiset turvallisesti tien yli. Varusteina tempaukseen osallistujilla olisi hyvä olla huomioliivi. Liivi kertoo lapselle, että tarvittaessa tältä aikuiselta saa apua ja tukea tien ylitykseen. Myös tienylityspaikkaa lähestyvä autoilija havaitsee helpommin huomioasuun pukeutuneen aikuisen ja osaa varoa tietä ylittäviä lapsia.

Ohjeet turvalliseen tien ylitykseen

  • Katsotaan molempiin suuntiin ja varmistetaan, että tien ylittäminen on turvallista
  • Ei juosta, vaan kävellään rauhassa suoraan tien yli, suojatietä käyttäen, jos sellainen on
  • Puhelin, pelaaminen ja leikkiminen tiellä ei kuulu turvalliseen liikenteeseen
  • Ollaan turvallisena aikuisena läsnä ja tarvittaessa apuna lapsen ensimmäisinä koulupäivinä

Tempaus toteutetaan syksyn ensimmäisenä kouluaamuna, puolisen tuntia ennen oman lähikoulun alkamisajankohtaa. Kun oppilaat menevät sisälle, niin suojatiepäivystäjätkin vapautuvat tehtävästään.

Tempauksessa ovat mukana seuraavat tahot: Kouvolan kaupungin alakoulut, Kouvolan kaupunki, MLL Kaakkois-Suomen piirin paikallisyhdistykset, LähiTapiola, koulujen vanhempainyhdistykset, VPK:t ja Liikenneturva.

Mukana olevat tahot jakautuvat eri kouluille tarpeen mukaan, mutta vanhempainyhdistysten oma väki on ensisijaisesti paikalla omien koulujensa lähialueilla.

Tehdään yhdessä lasten koulumatkasta turvallinen!

Lisätietoja tempauksesta:

Laura Sillanpää
Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori
puh. 02061 59311, laura.sillanpaa@kouvola.fi

Tarja Korhonen
yhteyspäällikkö, Liikenneturvan Kouvolan toimipiste
puh. 040 534 1183 tarja.korhonen@liikenneturva.fi

Sivun alkuun