Turvallisesti Kimolan kanavalla – uusi kävelysilta avattu

Harmaa kävelysilta menee Kimolan sulun yli maantien vieressä.

Uusi kulkusilta, opasteet ja nopeusrajoitukset parantavat Kimolan kanavalla vierailijoiden turvallisuutta niin maalla kuin vesilläkin.

Kävelysiltaa pitkin näköalapaikalle

Sulun viereisen pysäköintialueen ja näköalatasanteen väliin on rakennettu kulkusilta. Kouvolan kaupungin rakentama sillan tarkoituksena on varmistaa turvallinen ja esteetön liikkuminen sulun ympäristössä.

Turvallisuutta on parannettu myös lisäämällä opasteita sulussa sekä tiputtamalla Vierumäentien yleisrajoitusta sulun kohdalla saadun palautteen perusteella.

Muutoksia nopeusrajoituksiin kanavalla

Iitin Pohjanlahdella, Kimolan lahdella ja Hovinsaaren alueella (Voikkaan pohjoispuoli) on tullut voimaan uusia vesiliikennerajoituksia. Nopeusrajoitus alueella on 15km/h ja aallokon aiheuttaminen on kielletty.

Kimolan kanavalla nopeusrajoitus on 9km/h. Vesiliikenteen valvonnasta vastaa poliisi.

Vesiliikennemerkkejä ja lisäviittoja on asennettu toukokuun alusta lähtien. Työ jatkuu vielä kesäkuun puolella. Lisäksi kaikkien nykyisten viittojen sijainti ja kunto tarkistetaan kesäkuun loppuun mennessä.

Vastuullisesti vesillä

Vuosi sitten voimaan tullut vesiliikennelaki korostaa vahvasti vesikulkuneuvon päällikön vastuuta. Päällikkö vastaa vesillä liikkuessa kulkuneuvon kulusta, turvallisuudesta sekä varusteista ja niiden käytöstä. Päällikkö vastaa myös siitä, ettei kulkuneuvon käytöstä aiheudu vaaraa, haittaa tai häiriötä kenellekään, mukaan lukien ympäristölle.

Lue lisää päällikön vastuusta, pätevyyksistä, säännöistä, varusteista ja muusta turvalliseen vesillä liikkumiseen liittyvästä Traficomin verkkosivulta: Vesiliikennelaki2020.

Lisätietoa

Rakennuttajapäällikkö Antti Nyberg , puh. 020 615 7728