Turvallinen paluu lähiopetukseen erityisjärjestelyillä

Hallituksen päätöksen mukaisesti Kouvolassa perusopetuksessa olevat lapset palaavat lähiopetukseen 14.5. alkaen. Samalla suositus hoitaa varhaiskasvatusikäiset lapset kotona lakkaa. Lasten, oppilaiden ja henkilöstön paluu toteutetaan erityisjärjestelyin turvallisuus edellä.

Lasten paluu varhaiskasvatukseen ja oppilaiden paluu lähiopetukseen 14.5.2020 on suunniteltu Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamien ohjeistusten pohjalta. Terveysviranomaisten tiedon perusteella varhaiskasvatusyksiköiden ja koulujen avaaminen on turvallista sekä oppilaille että henkilökunnalle. Opetuksen järjestäjä on ohjeistanut varhaiskasvatusyksiköiden johtajia ja koulujen rehtoreita ja he ovat tehneet oman yksikkönsä suunnitelmat ja tiedottaneet niistä huoltajia.

Varhaiskasvatukseen ja kouluun paluussa huomioidaan erityisesti lasten, oppilaiden ja henkilöstön turvallisuus. Ratkaisuissa pyritään minimoimaan riskit mm. lisäämällä etäisyyksiä ja välttämällä ryhmien välisiä kontakteja sekä ryhmien vaihtumista. Henkilöstön keskinäisiä kontakteja vältetään.

Käytännön ratkaisut ovat erilaisia eri yksiköissä riippuen lapsi- tai oppilasmäärästä, ryhmien koosta, käytettävissä olevista tiloista ja muista toiminnan käytännön toteutukseen vaikuttavista asioista. Päivän rakenteeseen tehdään muutoksia mm. porrastamalla ulkoiluja, ruokailuja ja välitunteja. Ryhmät pyritään pitämään mahdollisuuksien mukaan kiinteinä ja erillään toisistaan. Lisäksi huolehditaan riittävästä käsihygieniasta. Myös ulkopuolisten henkilöiden yksiköihin tuloa rajoitetaan.

Opiskeluhuollon palvelut ovat oppilaiden käytössä. Myös kouluterveydenhoitajat palaavat lähityöhön kouluille. Koulukuljetukset toimivat normaalisti. Joillekin reiteille on lisätty liikennöitsijöitä väljyyden mahdollistamiseksi. Kuljetusoppilaiden huoltajille on lähetetty erilliset ohjeet asioista, jotka tulee huomioida kuljetusten turvallisessa toteuttamisessa.

Ennen kevään koulutyön päättymistä kartoitetaan kaikkien esi- ja perusopetuksen oppilaiden osalta osaamisen tilanne, oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarve sekä oppilashuollolliset tarpeet syksyä varten. Näin mahdollisiin tukitarpeisiin voidaan varautua koulun alkaessa.

─ Etukäteen on selvitetty alustavasti kouluun tulevien oppilaiden määrää, jotta koulutyön aloittaminen on voitu suunnitella tarkoituksenmukaisesti. Koko kaupungissa opetuksesta on poissa arviolta tuhat oppilasta. Valtaosa poissaoloista on perustunut hoitavan tahon riskiryhmäarvioon oppilaan tilanteesta tai oppilaan kotona/lähipiirissä olevien henkilöiden tartuntariskiin, kertoo kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi.

Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla kouluun, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, huoltajaa pyydetään hakemaan lapsi kotiin.

─ Lapset niin varhaiskasvatuksessa kuin koulussa ovat lämpimästi tervetulleita toiminnan pariin ja heidän hyvinvoinnistaan huolehditaan mahdollisimman hyvin. Kavereiden näkeminen ja yhdessä olo vielä ennen kesälomaa on lapsille mukavaa ja tärkeää, sanoo Niemi.

Lisätietoja:
kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi
kasvun tuen päällikkö Pirjo Piiroinen, puh. 020 615 6026, pirjo.piiroinen(at)kouvola.fi
varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto, puh. 020 615 7224, helena.kuusisto(at)kouvola.fi

Sivun alkuun