Toimitilaohjelma linjaa kaupungin kiinteistönpitoa

Kaupunginhallitus käsittelee Kouvolan toimitilaohjelmaa 19.2. kokouksessaan. Ohjelma linjaa suuntaviivat kohti kestävää kiinteistöomaisuuden hallintaa. Tavoitteena on keskittyminen oman palvelutuotannon tiloihin.

Kouvolan kaupunki haluaa kehittää kiinteistönpitoaan kestävästi, pitkäjänteisesti ja kaupungin taloutta tukevaksi. Kaupungin omistamien rakennuksien korjausvelka on laskentatavasta riippuen 110-240 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen myynti ja purku on erittäin aktiivista, jotta korjausvelan kasvaminen saadaan kuriin. Samaan aikaan on meneillään erittäin isojen uudisrakennuksien investointisuma. Vuodesta 2027 alkaen korjausrakentamisen osuus kasvaa selvästi.

Toimitilaohjelman laadinta on osa laajempaa, toimitilajohtamisen kehittämisohjelmaa. Sen keskeisenä tavoitteena on muodostaa visio kaupungin palvelutuotannon käytössä ja suorassa omistuksessa olevan tilakannan kehittymisestä pitkällä aikavälillä.

Toimitilaohjelma tuottaa kaupungille monia hyötyjä ja tuo kaupungin palvelutoimintaan ja talouteen vakautta ja ennustettavuutta. Toimitilaohjelma ohjaa kaupungin tilahallinnon strategista ja operatiivista toimintaa ohjelmakaudella ja tukee pitkäjänteistä kiinteistönpitotoimintaa.

Isot investoinnit työllistävät

Kouvolan kaupungilla on meneillään useita isoja uudisrakennusinvestointeja. Niiden rakennuttamista johtaa kolme rakennuttajapäällikköä, jotka vastaavat hankkeiden läpiviemisestä hankesuunnittelun alusta käyttöönottoon. Rakennuttajapäälliköiden tukena on neljä rakennuttajainsinööriä.  ”Aiemmin meillä oli erikseen suunnittelu- ja rakennuttajapäällikkö, nyt sama rakennuttajapäällikkö johtaa hankkeen aina hankesuunnittelun alusta käyttöönottoon”, korostaa toimitilajohtaja Katja Ahola.

Tämä mahdollistaa aiempaa paremmin suurien investointien pilkkomisen pienempiin osiin. ”Voimme jatkossa suunnitteluttaa itse aiempaa enemmän ja jakaa urakoita pienempiin osakokonaisuuksiin ja mahdollistaa paikallisten pk-yritysten pääsemisen paremmin mukaan tarjouskilpailuun”, hän painottaa.

Rakennuttajapäälliköt ja vastuuprojektit:

Anneli Vartiaisen vastuulla ovat mm. Kouvolan jäähallin korjausrakentamishanke, Eskolanmäen liikuntahalli, Valkealan monitoimitalo, kaikki purkuhankkeet, Pohjois-Valkealan pienten lasten talo, Kuusankosken yhtenäiskoulu sekä energiatehokkuusinvestoinnit.

Pia Rajalan vastuulla ovat mm. monitoimiareena, teatteri, Urheilupuiston uimahalli, Inkeroisten monitoimitalo sekä pieninvestoinnit.

Määräaikaisena rakennuttajapäällikkönä vuoden 2026 loppuun asti toimii Minna Kortesmaa. Hänen vastuullaan ovat Marjoniemen yhtenäiskoulu, Kaunisnurmen päiväkoti ja tulevan pääkirjaston peruskorjaushankkeen valmistelu.

Suunnitelmallista kiinteistönpitoa

Kiinteistönpidossa keskeisenä tavoitteena on siirtyä akuuttien tila-, korjaus- ja ylläpitotarpeiden ratkaisemisesta suunnitelmallisuuteen ja ennakoitavuuteen.

Käyttöönoton jälkeen rakennusta ylläpidetään aina purkuun tai myyntiin asti. Ylläpito on suuressa murroksessa myyntien ja purkujen vuoksi, mutta myös kiinteistöjen ennakoivan ylläpitotoiminnan ja vuokraustoiminnan kehittämisen myötä. Ylläpidosta vastaa kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikka, jonka tukena on kaksi teknistä isännöitsijää: eteläistä Kouvolaa hoitaa Maarika Kauppala ja pohjoista Kouvolaa hoitaa Tuomo Suokas.

Lisätietoja:
Toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi

Sivun alkuun