Tilinpäätös 2022: Yhteinen suunta haasteiden keskellä

Kouvolan kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 2022 on noin 20 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tulokseen vaikuttaa merkittävästi Kymsoten talousarvion iso ylitys.

Alijäämäisen tuloksen myötä kaupungin taseeseen aiemmin kertynyt 20 miljoonan euron ylijäämää käytettiin ja taseen kumulatiivinen alijäämä tilinpäätöksessä on 0,5 miljoonaa euroa.

Kymsoten kustannukset muodostivat vielä vuonna 2022 merkittävimmän osan Kouvolan menoista. Kymsoten menoihin Kouvolan alkuperäisessä talousarviossa varattu summa ylittyi 28,7 miljoonaa euroa. Kymsoten palvelusopimuksen mukaisen laskutuksen toteuma jäi hieman alle talousarvion, mutta Kymsoten alijäämän kattamisesta johtuen talousarvio ylittyi. Kouvola oli varautunut alijäämän kattamiseen 11,6 miljoonalla, mutta osuus kattamisesta nousi 43,6 miljoonaan euroon.

− Sote-kustannuksien kasvu vaikuttaa myös pysyvästi valtionosuuksiin ja sitä kautta kaupungin rahoituspohjaan. Kouvolan näkökulmasta valtionosuusjärjestelmän uudistaminen tulisi tehdä lähivuosina, näkee kaupunginjohtaja Marita Toikka.

Kaupungin omassa toiminnassa merkittävimpiä poikkeamia alkuperäiseen talousarvioon aiheuttivat energian ja yleinen hintatason nousu, sijaiskustannukset sekä haastavat sääolosuhteet. Kaupungin oman toiminnan osalta ylitykset olivat noin 2,8 miljoonaa euroa ja kasvu edellisvuoteen nähden 2,9 %. Kaupungin toiminnassa jouduttiin vuonna 2022 edelleen sopeutumaan koronan aiheuttamiin muuttuviin rajoituksiin ja olosuhteisiin. Tämä näkyy tilinpäätöksessä ylimääräisinä sijaiskustannuksina sekä vähentyneinä toimintatuottoina. Korona lisäsi sairauspoissaoloja merkittävästi vuonna 2022. Niitä oli keskimäärin 22,7 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on 5,7 kalenteripäivää edellisvuotta enemmän. 

Talouden haasteiden jatkuessa kaupunginhallitus päätti marraskuussa asettaa ohjausryhmän Kouvolan kaupungin kehittämis- ja sopeuttamistyötä varten. Ohjausryhmän tavoite on vuoden 2022 alijäämäisen tilinpäätöksen vuoksi tarkentunut 10 miljoonan euron pysyvien säästöjen löytymiseen. −Taloutta tasapainottamalla pystymme tuottamaan jatkossakin kuntalaisille laadukkaita palveluja, Toikka kertoo.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan nosti energian hintoja

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuun 2022 lopulla järkytti koko maailmaa. Kouvola on tukenut Ukrainaa muun muassa osallistumalla Suomen suurimpien kaupunkien yhteiseen rahalliseen tukipakettiin. Lisäksi Kouvolassa on autettu kotimaansa sodan vuoksi jättämään joutuneita ukrainalaisia yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Venäjän hyökkäyssodan takia erittäin voimakkaasti nousseen energian hinnan vuoksi kaupunki käynnisti syksyn 2022 aikana moninaiset energiansäästötoimenpiteet, joilla tavoiteltiin kulutuksen ja kustannuksien laskua. Kaupungin kaikkiin toimialoihin kohdistuneilla energiansäästötoimilla saatiin hieman yli miljoonan euron säästöt viime vuoden loppuun mennessä.

Verotulojen positiivinen kehitys näkyi valtakunnallisesti sekä Kouvolassa. Kaupungin verotulot olivat viime vuonna 15,5 miljoonaa euroa yli alkuperäisen talousarvion. Erityisesti yhteisöverojen tuottojen kasvu oli positiivinen asia, vaikka kuntien yhteisöverojen jako-osuuden tilapäinen kymmenen prosentin korotus poistui. Kunnallisverot kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 2,3 %, yhteisöverot 2,0 % ja kiinteistöverot 8,0 %. Kiinteistöverojen kasvu johtui joustavaan verotuksen valmistumiseen siirtymisestä. Valtionosuudet puolestaan pienenivät edellisvuoteen nähden 14,2 miljoonaa euroa, koska ammatillisen koulutuksen järjestäjän saama valtionosuus siirtyi yhtiöittämisen myötä perustetulle yhtiölle. Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta Kouvolan kaupunki sai 1,35 miljoonaa euroa.

Kaupungin vuoden 2022 investointimenot olivat yhteensä 35 miljoonaa euroa ja nettoinvestoinnit 28 miljoonaa euroa. Merkittävimmät valmistuneet investoinnit olivat Sarkolan koulu, pääpelastusaseman peruskorjaus ja laajennus sekä RRT-terminaali. Kaupunki teki myös päätökset uimahalli- ja teatteri-investoinneista ja varasi niihin määrärahat. − Kokonaisuutena Kouvola on investoinut viimeisien vuosien aikana vähemmän kuin kunnat keskimäärin. Meillä on kuitenkin näköpiirissä suuria investointitarpeita tulevina vuosina ja kaupungilla on merkittävä korjausvelka sekä rakennuksissa että yhdyskuntatekniikan infrassa, kertoo talousjohtaja Hellevi Kunnas.

Kouvolan lainakanta oli 349,5 miljoonaa euroa eli 4 400 euroa asukasta kohden. Vuonna 2023 lainakanta alenee, mutta vuodesta 2024 lähtien lainatarve kasvaa merkittävästi. Kaupungin työllisyyskehitys on ollut positiivista. Työttömyysaste oli vuoden 2022 lopussa 10,7 %, kun se vastaavaan aikaan edellisenä vuonna oli 11,7 %. Työttömiä työnhakijoita oli 3 844, mikä on 402 henkilöä eli 9,5 % vähemmin kuin joulukuussa 2021.

Uuden strategian painopisteitä lapset, nuoret ja yrittäjyys

Syksyllä 2022 hyväksyttiin uusi kaupunkistrategia, jonka painopisteitä ovat lapset ja nuoret sekä yrittäjyys. Kaupungin elinvoimaa ja kasvua rakennetaan näiden elementtien varaan. Tämä näkyy sekä investoinneissa, kärkihankkeissa että panostuksissa koulutukseen ja opiskeluun. Syksyllä Kouvolasta tuli jälleen yliopistokaupunki, kun LUT-yliopisto aloitti kaupungissa 40 aloituspaikan tuotantotalouden maisterivaiheen koulutuksen. Xamkin Kouvolan kampuksella käynnistyy syksyllä 2023 ainutlaatuinen, kasvipohjaiseen elintarviketekniikkaan keskittyvä insinöörikoulutus. Tämän lisäksi LUT-yliopiston kanssa on neuvoteltu sopimus syksyllä 2024 Kouvolassa alkavasta elintarviketekniikan alan maisterikoulutuksesta.

Kaupunki panosti vuonna 2022 myös kärkihankkeisiin ja teki aktiivista edunvalvontaa. Itärata hankeyhtiön toiminta lähti suunnitelmallisesti käyntiin yhtiön perustamisen jälkeen. Yhtiön toimialana on edistää järjestelmällisesti radan suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti. Kouvolan Utti varmistui Kaakkois-Suomen lääkärihelikopterin sijoituspaikaksi maaliskuussa 2022. Rakennustöiden arvioidaan alkavan tulevana syksynä ja uuden tukikohdan on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2024 lopussa.

Käyrälammen asemakaavan muutostyö valmistui ja uusi kaava sai lainvoiman kesällä 2022. Kaava mahdollistaa aiempaa laajemmat matkailun investoinnit, jotka toteutuessaan lisäävät alueen palveluita niin kaupunkilaisten kuin matkailijoiden käyttöön. Kouvola RRT -intermodaaliterminaali otettiin käyttöön tammikuussa 2023. Hanke toteutui selvästi alle alkuperäisen budjetin. Onnistumisia koettiin myös matkailun saralla, kun VR avasi kesällä Hillosensalmen junaseisakkeen mahdollistaen luontevasti päiväretket Repoveden kansallispuistoon. Lokakuussa järjestetty Kouvolan turvallisuuskonferenssi taas toi yhteen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suuret nimet sekä lukuisia alan asiantuntijoita ja nosti Kouvolan näyttävästi esille maan suurimmissa medioissa.

− Haastavista ajoista huolimatta emme voi lakata ylläpitämästä ja kehittämästä kaupungin palveluita sekä elinvoiman rakentamista. Investoimalla luomme edellytyksiä myös yrityksien ja elinvoiman kasvulle. Poikkeuksellisina aikoina yhteistä suuntaa ja näkemystä kaupungin kehittämiseen tarvitaan tavallistakin enemmän. Rakennamme tasapainoista taloutta ja elinvoimaista Kouvolaa strategian mukaisesti yhdessä, kestävästi ja kehittäen, Toikka päättää.

Tilinpäätös esittelymateriaali (pdf, 2 Mt)

Tilinpäätös 2022 (pdf, 5 Mt)

Visualisoitu esitys tilinpäätöksestä (Powerbi)

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka@kouvola.fi

talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas@kouvola.fi

Sivun alkuun