Tienvarsien niittotyöt käynnissä

Tienvarsien niittotyöt on aloitettu Kouvolan kaupungin liikennealueella.

Niittotyöllä pyritään parantamaan liikennealueiden turvallisuutta parantamalla näkyvyyttä. Hoidon tavoitteena on pitää pientareiden kasvillisuus matalana ja estää puuvartisen kasvillisuuden muodostuminen, sekä taata veden virtaaminen ojissa. Liikenneviheralueiden niitto suoritetaan pääväylien varrella kaksi kertaa kasvukaudessa.

Maanomistus määrittää niittämisen hoitovelvoitteita. Kaupungille kuuluvia niittokohteita ovat mm. metsien, puistojen ja peltoalueiden kohdat. Tontin omistajalla tai haltijalla on velvoite hoitaa tontin kohdan viherkaista 3 m leveydeltä. ELY-keskus huolehtii valtion teiden kunnossapidosta.

Luonnon monimuotoisuutta pyritään lisäämään ja kukkivia kohteita jätetään tietoisesti niittämättä. Vieraslajien leviämistä pyritään rajoittamaan niittämällä vieraslajeja mm. lupiineja ja kurtturuusuja myös kukkivina.

Sivun alkuun