Varhaiskasvatuspaikkojen hakeminen ja esiopetukseen sekä kouluun ilmoittautuminen

Varhaiskasvatukseen hakeminen tai palvelusetelihakemus tulee tehdä su 28.2.2021 mennessä. Esiopetukseen ilmoittautuminen tulee tehdä su 28.2.2021 mennessä. Aamu- ja iltapäivätoimintapaikkojen haku 1. ja 2. luokan sekä erityisen tuen piirissä oleville oppilaille ensisijaisesti sähköisesti Wilman kautta viimeistään 24.1.2021.

pieni poika, koululainen matkalla kouluun reppu selässä

Varhaiskasvatuspaikkojen hakeminen 1.8.2021 alkavalle toimintavuodelle

Varhaiskasvatuspaikkoja on kaupungin omissa ja yksityisissä päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatuspaikkaa tai palveluseteliä yksityiseen päiväkotiin haetaan sähköisellä hakemuksella, joka löytyy osoitteesta  https://www.kouvola.fi/paivahoitoonhakeminen.

Varhaiskasvatukseen hakeminen tai palvelusetelihakemus tulee tehdä su 28.2.2021 mennessä. Tämä haku koskee vain uusia hakijoita sekä esiopetukseen siirtyviä, jotka esiopetuksen lisäksi tarvitsevat varhaiskasvatuspaikkaa.

Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodelle 2021-2022

Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan vuotta ennen perusopetuksen alkamista.

Vuonna 2015 syntyneiden lasten huoltajille lähetetään ilmoitus lähiesiopetuspaikasta tammikuussa viikoilla 2 ja 3 Wilman kautta tai postissa. Tiedotteessa ovat ohjeet esiopetukseen ilmoittautumisesta ja esiopetuksen lisäksi tarvittavan varhaiskasvatuksen hakemisesta sekä tietoa esiopetuskuljetuksista. Esiopetukseen ilmoittautuminen tulee tehdä su 28.2.2021 mennessä ensisijaisesti sähköisellä hakemuksella, joka löytyy osoitteesta https://www.kouvola.fi/esiopetushakemus

Metsäeskarit ja luonto-opetus

Valkealan metsäeskari
Keskusta: Haanojan, Lehtomäen, Mielakan ja Käpylän päiväkodin esiopetuksessa
Kuusankoskella Killingin päiväkodin esiopetuksessa Kettumäen kansanpuistossa
Metsäkiitäjä –päiväkotibussi on Jaakonpuiston päiväkodin käytössä

Yksityisen hoidon ja lasten kotihoidon tuki

Kunnallisen päivähoidon vaihtoehtona on yksityisen perhepäivähoito, johon kaupunki maksaa Kelan kautta yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää. Vaihtoehtona alle 3-vuotiaan lapsen hoidon järjestämiselle on myös lasten kotihoidon tuki.

Lisätietoja

Asiakasvastaava Satu Hyytiä p. 020 615 5985
Palveluohjaajat p. 020 615 4890, 020 615 5400 ja 020 615 4404
Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat päiväkodit ja perhepäivähoito
Kouvolan kaupungin internet-sivuilta www.kouvola.fi/varhaiskasvatus

Perusopetuksen tulevien 1. luokan oppilaiden kouluun ilmoittautuminen

Syksyllä 2021 aloittavat koulunkäynnin kaikki vuonna 2014 syntyneet sekä koulunkäynnin alkamisesta aikaisemmin lykkäystä saaneet lapset sekä vuonna 2015 syntyneet lapset, jotka hakevat pidennettyyn oppivelvollisuuteen.

Koulutulokkaiden lähikoulupäätökset julkaistaan tammikuun alussa. Huoltajat, jotka ovat antaneet luvan sähköiseen tiedoksiantoon näkevät päätökset Wilmassa välittömästi julkaisun jälkeen. Huoltajilla joilla ei ole Wilmaan tunnuksia tai jotka eivät ole antaneet lupaa sähköiseen tiedoksiantoon, lähetetään lähikoulupäätös tammikuun alussa postitse.

11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ei lähetetä lähikoulupäätöstä.

Lapsi voi pyrkiä myös muuhun kuin lähikouluun. Ilmoittautumiseen ja toissijaiseen hakuun liittyvät ohjeet ovat lähikoulupäätöksen liitteenä.

Lähikouluun ilmoittaudutaan tai toissijaiseen kouluun haetaan ensisijaisesti sähköisesti Wilman kautta viimeistään 24.1.2021. Vaihtoehtoisesti kouluun ilmoittautumisen voi tehdä palauttamalla ilmoittautumis-/hakulomake täytettynä oppilaan lähikouluun tai Kouvolan kaupungintalon A-ovessa sijaitsevaan postilaatikkoon viimeistään 22.1.2021.

Erityisen tuen tarpeessa olevan oppilaan lähikoulupaikka voi poiketa määritellystä lähikoulusta. Pienryhmä- ja erityisluokkapaikoille sijoittuminen tapahtuu maaliskuun aikana yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kanssa. Lisätietoja antavat erityisen tuen koordinaattori ja asiakasvastaava.

Huoltajan, joka erityisestä syystä haluaa lapsensa koulunkäynnin alkavan yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin, on tehtävä tätä koskeva hakemus ja toimitettava se perusopetuksen hallintoon (os. Kouvolan kaupunki, Perusopetus, Torikatu 10 (PL 85), 45101 Kouvola). Hakemukseen on liitettävä lausunto.

Aamu- ja iltapäivätoimintapaikkojen haku 1. ja 2. luokan sekä erityisen tuen piirissä oleville oppilaille ensisijaisesti sähköisesti Wilman kautta viimeistään 24.1.2021. Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi tehdä kouluilta, iltapäivätoimintapaikoista sekä netistä saatavalla paperihakemuksella, joka palautetaan Kouvolan kaupungintalon A-ovessa sijaitsevaan postilaatikkoon viimeistään 22.1.2021.

Lisätietoja

Asiakasvastaava Piia Kesonen, puh. 020 615 9340
Koulujen rehtorit
Mikäli lähikoulupäätöstä ei ole tullut viikon 3 aikana, ota yhteyttä toimistosihteeri Minna Torniaiseen, minna.torniainen(at)kouvola.fi tai p. 020 615 6726.
Lisätietoja ja koulujen yhteystiedot saa Kouvolan kaupungin internet-sivuilta www.kouvola.fi/perusopetus

Kouvolassa 6.1.2021 Kasvatus ja opetus/Varhaiskasvatus/Perusopetus