Terveysvalvonta selvitti – siivouksessa muistetaan myös yläpölyt

Pölyjä pyyhitään varrellisella mopilla kaapin päältä.

Yläpölyjen puhdistus on huomioitu asumisyksiköissä, kouluissa ja kerhotiloissa melko hyvin. Yläpölyt puhdistetaan pääosin 1–3 kuukauden välein. Tarkastuksilla ylätasojen pölymäärät olivat vähäiset. Parannettavaa on kuitenkin ylätasojen siivottavuudessa ja tavaroiden säilytyksessä.

Kouvolan kaupungin terveysvalvonta suoritti vuoden 2023 aikana terveydensuojelulain mukaisten tarkastuksien yhteydessä valvontaprojektin, joka koski yläpölyjä. Valvontaprojektissa arvioitiin yläpölyjen määrää ja selvitettiin yläpölyjen puhdistamisen käytäntöjä. Valvontaprojekti sisältyi ympäristöterveydenhuollon vuoden 2023 valvontasuunnitelmaan. Tarkastukset kohdistuivat pääosin asumisyksiköihin, kouluihin ja kerhotiloihin. Yläpölyjen puhdistamista arvioitiin yhteensä 57 kohteessa. Yläpölyjen siivous oli huomioitu tarkastetuissa siivoussuunnitelmissa lähes 90 %:ssa. Siivoussuunnitelmat toteutuivat melko hyvin. Noin 80 %:ssa tarkastetuissa kohteissa puhdistettiin yläpölyt 1–3 kuukauden välein. Muissa kohteissa yläpölyjä puhdistettiin harvemmin, jopa kerran vuodessa.

Tarkastuksilla arvioitiin, säilytetäänkö ylätasoilla paljon tavaraa ja ovatko ylätasot siivottavissa. Tarkastetuista kohteista 40 % säilytti tavaraa ylätasoilla, vaikka tavaran säilyttäminen ylätasoilla vaikeuttaa ylätasojen puhdistamista. Monissa kohteissa kerrottiin, että tasot tyhjennetään siivousta varten. Tarkastuksilla arvioitiin ylätasoilla tarkastushetkellä olleen pölyn määrää. Neljänneksessä kohteista ei yläpölyjä havaittu lainkaan ja 65 %:ssa kohteista pölyä oli vain vähän. Yhdessä kohteessa pölyä oli paljon.

Tilojen siivottavuutta haittaavat erilaiset toimintaan liittyvät tavarat ja tarvikkeet, joita käytetään taideaineluokissa ja kerhotiloissa. Usein kyseisissä tiloissa tavaroita on paljon ja ne säilytetään tasoilla ja avohyllyillä. Tarkastuksilla ohjeistettiin säilyttämään tavaroita suljettavissa kaapeissa ja hankkimaan riittävä määrä säilytystilaa tavaroille. Valvontaprojektin myötä useat kohteet tarkensivat entisestään käytäntöjään yläpölyjen puhdistamisessa.

Yläpölyllä tarkoitetaan pölyä, joka kertyy tilojen yläosissa sijaitseviin kohteisiin, kuten valaisimiin, hyllyihin ja ilmanvaihtoputkien päälle. Yläpölyt eivät ole ensisijainen siivouskohde ja niihin voidaan kiinnittää vähemmän huomiota kuin muihin helpommin siivottaviin kohteisiin. Yläpölyjen määrällä on kuitenkin merkitystä sisäilman laatuun ja siksi yläpölyjen siivous on tärkeää.

Lisätietoja:

Taina Mäkelä, terveystarkastaja, puh. 020 615 8017, taina.makela@kouvola.fi

Mari Järvinen, terveydensuojelusuunnittelija, puh. 020 615 8074, mari.jarvinen@kouvola.fi

Sivun alkuun