Terveysvalvonnan projektissa löytyi Legionella-bakteeria talousvedestä kahdesta vanhusten asumisyksiköstä

käsienpesu

Terveysvalvonta tutki Legionella-bakteerin esiintymistä talousvedessä. Kahdesta näytteenottokohteesta löydettiin Legionella-bakteereja talousvesiasetuksen mukaisen toimenpiderajan ylittävä pitoisuus. Ongelma on saatu korjattua ja sairastumisia ei ole aiheutunut. Legionella-bakteerin ennaltaehkäisemiseksi on tärkeä huolehtia, että kiinteistöjen vesijärjestelmissä käyttöveden lämpötilat ovat kunnossa.

Kouvolan kaupungin terveysvalvonta toteutti kesällä 2023 valvontaprojektin, jossa tutkittiin Legionella-bakteerin esiintymistä vanhusten tehostetun palveluasumisen yksiköissä.  Näytteitä otettiin talousvedestä yhteensä 10 yksiköstä, jotka sijaitsivat eri puolilla Kouvolaa. Projekti pohjautui vuoden 2023 alussa tapahtuneeseen terveydensuojelulain muutokseen, jonka myötä tulee kiinnittää huomioita ns. ensisijaisten kiinteistöjen vesijärjestelmien riskienhallintaan. Ensisijaisia kiinteistöjä ovat esimerkiksi uimahallit, kylpylät, majoitustilat, sairaalat ja sosiaalihuollon yksiköt.

Talousvesiasetuksen mukaisen toimenpiderajan ylittäviä Legionella-bakteerin pitoisuuksia todettiin kahdessa eri vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikössä. Toisessa yksikössä ongelma liittyi yksittäiseen vähäisellä käytöllä olleeseen vesipisteeseen eikä ongelma koskenut koko kiinteistöä. Sen sijaan toisessa yksikössä Legionella-bakteeria todettiin toimenpiderajan ylittäviä pitoisuuksia useammassa vesipisteessä. Yksiköissä tehtiin viipymättä korjaavia toimenpiteitä Legionella-bakteerin poistamiseksi kiinteistön vesijärjestelmästä. Ongelma ei ollut verkostovedestä johtuva, vaan kiinteistön omista vesijärjestelmistä. Terveysvalvonta varmisti molemmissa yksiköissä tilanteen korjaantumisen uusintanäyttein.

Legionella-bakteeri ei aiheuttanut kyseisissä asumisyksiköissä sairastumisia. Terveysvalvonta teki tiiviisti yhteistyötä Kymenlaakson hyvinvointialueen ja kiinteistöjen omistajien edustajien kanssa löydösten johdosta.

Mikä Legionella-bakteeri on?

Legionellat ovat bakteereita, joita esiintyy pieniä määriä maaperässä ja makeissa luonnonvesissä. Legionella-bakteerit voivat lisääntyä suotuisissa olosuhteissa vesilaitteistoissa ja kulkeutua aerosoleina hengitysilmaan esimerkiksi suihkussa käynnin yhteydessä. Kyseinen bakteeri voi hengitettynä aiheuttaa infektiotaudin, jota kutsutaan legionelloosiksi.

Legionella-bakteerin lisääntymisen estämiseksi on ensisijaisen tärkeää huolehtia kiinteistön vesilaitteistoissa kiertävän veden oikeanlaisista lämpötiloista. Lämpimän käyttöveden lämpötilan suositellaan olevan vähintään + 55°C asteista ja kylmän talousveden lämpötilan on puolestaan oltava alle + 20°C asteista.

Lisätietoja:

Mari Järvinen, terveydensuojelunsuunnittelija, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 8074, mari.jarvinen@kouvola.fi

Sivun alkuun