Terveysmetsän rakentaminen alkaa

Näkymä Ratamon terveysmetsässä olevalta avosuolta.

Ratamokeskuksen länsipuolelle suunnitellun terveysmetsän rakentamisen ensimmäiset näkyvät toimenpiteet käynnistyvät kevättalven aikana, kun alueen läpi virtaavan hulevesiojan reunapuustoa poistetaan.

Ensimmäisessä rakentamisvaiheessa hulevesiojaa muotoillaan paikoin leveämmäksi ja ojan reunapuustoa poistetaan tarvittavilta osin. Ojan pohjoispuolelle rakennetaan huoltotie, joka toimii samalla osana metsään rakennettavaa kulkureittiä. Kaivettavat maamassat läjitetään huoltotien reunaan kumpareiksi, jotka myöhemmin metsitetään. Alueella liikkuvia kehotetaan pysymään työmaa-alueen ulkopuolella turvallisuussyistä. Ojan reuna-aluetta lukuun ottamatta sen eteläpuolella ei tehdä toimenpiteitä kevättalven aikana, joten liikkuminen siellä on turvallista.

Valmistuessaan Ratamon terveysmetsä toimii esteettömänä ja elvyttävänä metsäympäristönä niin asukkaille, Ratamon työntekijöille kuin asiakkaillekin. Metsään rakennettavan reitin varrelle tullaan sijoittamaan sekä pysyvää että väliaikaista taidetta ja nykyistä hulevesiojaa muotoillaan. Metsän uumenin rakennetaan ”keidas”, joka tarjoaa paikan mietiskelylle ja metsäluonnosta nauttimiselle. Kaikki rakentaminen tapahtuu luontoa kunnioittaen ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Lisätietoja:

Puiden kaato: Kirsi Hokkanen, metsätalousinsinööri, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 7754, kirsi.hokkanen@kouvola.fi

Terveysmetsähanke: Heli Veripää, osallisuuskoordinaattori, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 8577, heli.veripaa@kouvola.fi

Sivun alkuun