Tervetuloa kouluun – turvallisesti!

Kouvolan kaupungin perusopetus toivottaa oppilaat tervetulleeksi kouluihin syksyn aloitukseen. Kaikissa Kouvolan kouluissa on valmistauduttu huolellisesti oppilaiden vastaanottoon. Perusopetuksessa toimitaan terveysviranomaisten ohjeiden mukaan ja noudatetaan jo toukokuussa hyviksi havaittuja käytäntöjä koronaviruksen leviämisen estämisessä.

Perusopetukseen osallistuvien lasten huoltajille on tänään lähetetty seuraava Wilma-viesti:

Miten koronavirus tarttuu ja ovatko lapset turvassa? (Lähde: THL)

Uusi koronavirus (SARS-CoV-2) tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii tai aivastaa. Lähikontaktissa korona voi tarttua myös kosketuksen välityksellä, jos sairastunut on esimerkiksi yskinyt käsiinsä ja on sen jälkeen koskenut toiseen ihmiseen. 

Virus voi tarttua myös kosketuksen kautta pinnoilta, joille on hiljattain päätynyt sairastuneen hengitystie-eritteitä. Koronavirukset ovat kuitenkin rakenteeltaan sellaisia, että ne eivät säily tartuttavina pinnoilla pitkään.  Pintojen osuus viruksen leviämisessä ei nykytiedon mukaan ole merkittävä.  Elintarvikkeiden tai tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole toistaiseksi havaittu. 

Viime aikoina tutkimuksissa on havaittu viitteitä siitä, että uusi koronavirus (COVID-19) voisi tarttua myös ilmavälitteisesti eli pienten aerosolien muodossa. Tämä tarkoittaa, että yskiessä ja aivastaessa syntyy suurempien pisaroiden lisäksi myös hyvin pieniä pisaroita, jotka voivat jäädä hetkeksi aikaa ilmaan aerosolimuodossa. Tätä ilmavälitteisen tartunnan riskiä pidetään pienempänä kuin pisaratartuntaa, eikä myöskään käytännössä ole toistaiseksi osoitettu, että ilmavälitteinen tartuntareitti olisi yhtä merkittävä.

Lasten ja nuorten kohdalla kulunut kevät ja kesä on ollut erittäin rauhoittava. Sekä käytännön kokemukset että tutkimukset ovat varmistaneet, että koulut ja päiväkodit eivät ole merkittäviä viruksen levittäjinä. Vaikea koronavirustauti on erittäin harvinainen lapsilla. Nykytiedon mukaan lapset myös tartuttavat virusta eteenpäin vähemmän kuin aikuiset. Toukokuussa 2020 tehty koulujen avaaminen ei aiheuttanut epidemioita Kouvolassa tai koko Suomessa. Päiväkodit ovat olleet toiminnassa koko kevään ja kesän myös Kouvolassa, ja koronatartuntojen leviämistä ei päiväkotien kautta ole tapahtunut.

Kouluihin voi tulla siis turvallisella mielellä. Aloitamme kouluvuoden kuitenkin ”uudella normaalilla”, sillä myös kouluissa joudutaan tekemään erityisiä toimenpiteitä virusepidemian hallitsemiseksi. Oppilaiden turvallisuus varmistetaan tehostetulla hygienialla, oppimistilojen väljyydellä, porrastuksilla, ryhmien välisten kontaktien rajaamisella sekä muilla toimenpiteillä, joilla pyritään rajaamaan oppilaiden ja opettajien kohtaamien kontaktien määrää. Toimenpiteitä säädetään epidemiatilanteen mukaan. Mikäli epidemiatilanne pahenee, voidaan paikallisesti siirtyä etä- ja lähiopetuksen vuorotteluun siten, että painopiste on lähiopetuksessa.

Ohjeita koteihin

Turvallisuudesta ja hygieniasta kannattaa tehdä tapa myös kotona.

Kouluissa huolehditaan turvallisuudesta ja hygieniasta. Samoihin tapoihin kannattaa kannustaa myös kodeissa.  Kädet kannattaa pestä saippualla huolellisesti aina kouluun lähdettäessä ja koulusta palattaessa. Yskiminen tehdään tarvittaessa hihaan – ei päin toisten ihmisten kasvoja. 1-2 metrin turvavälin noudattaminen muihin ihmisiin on nyt uusi hyvä tapa, jota suositaan esimerkiksi kaupassa käydessä. Sormia ei kannata laittaa suuhun ja kasvojen koskettelua on muutenkin syytä välttää mahdollisimman paljon.

Kouluun ei saa tulla, jos on lieviäkään hengitystieinfektion oireita tai muuten epäilys koronaviruksesta.

Mikäli oppilaalla on hengitystieinfektion oireita (myös lieviä) tai on muuten epäily koronaviruksesta, tulee jäädä kotiin ja hakeutua koronatestiin. Testiin pitää hakeutua erittäin matalalla kynnyksellä, jotta mahdolliset tartunnan kantajat saadaan selville nopeasti.

Koronaviruksen oireita ovat kuume, yskä, kurkkukipu, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi ja ripuli. Taudin yhteydessä on kuvattu myös maku- ja hajuaistin häiriöitä. Pelkkien oireiden perusteella ei kuitenkaan voi päätellä, onko kyseessä koronavirus vai ei.

Hengitystieoireiden (myös lievien) tapauksessa toimi siis kotona näin:
Tee oirearvio internetissä osoitteessa www.omaolo.fi tai soita Kymsote päivystysapuun numeroon 116 117. Saat lisäohjeita testiin hakeutumisesta.

Ennen koronavirustestin tuloksen saamista tulee noudattaa varovaisuutta. Kontakteja tulee välttää ja pysyä kotona – myös lieväoireisena. Perheenjäsenet voivat elää normaalisti testituloksen odottamisen aikana, mikäli heillä ei ole oireita. Jos heilläkin on hengitystieinfektion oireita, tulee myös heidän pysyä kotona ja hakeutua testiin.

Jos koronavirustestin tulos on negatiivinen: toimi tilanteen mukaan kuten muissakin sairastapauksissa. Jos oireet muuttuvat tai pahenevat, ota yhteyttä uudelleen terveydenhuoltoon vaikka aiempi tulos olisi negatiivinen.

Jos koronavirustestin tulos on positiivinen, antaa Kymsote lisäohjeet toiminnasta.

Opettajilla on terveydenhuollon antamat ohjeet lähettää kesken koulupäivän kotiin hengitystieoireinen oppilas myös lievien oireiden tapauksessa. Tarvittaessa konsultoimme terveysviranomaisia tapauskohtaisesti.

Matkustaminen voi aiheuttaa omaehtoisen karanteenin myös oppilaalle

Valtioneuvosto ja ulkoministeriö suosittelevat tällä hetkellä välttämään kaikkea matkustamista Suomen ulkopuolelle. Matkustusrajoituksia eri maihin ja karanteeniin liittyviä ohjeita muokataan jatkuvasti vallitsevan epidemiatilanteen mukaan. On mahdollista, että matkustaminen ulkomaille aiheuttaa 14 päivän omaehtoisen karanteenin myös oppilaalle. Mikäli terveysviranomaiset edellyttävät omaehtoista karanteenia myös lapsille matkustusmaasta palatessa, ei lähiopetukseen voi palata ennen karanteenin loppua.

Oppilaan perussairauden vaikutus kannattaa tarkistaa hoitavalta lääkäriltä

Oppilaalla oleva perussairaus ei ole este lähiopetukseen osallistumiseen. Mikäli oppilaalla on jokin perussairaus, tulee tarvittaessa keskustella hoitavan lääkärin kanssa koronavirukselta suojautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Hyvää koulun aloitusta kaikille.

Johanna Franzén, turvallisuuspäällikkö
p.  020 615 9019, johanna.franzen(a)kouvola.fi

Kim Strömmer, opetuspalvelupäällikkö
p. 020 615 7173, kim.strommer(a)kouvola.fi

Sivun alkuun