Tekninen lautakunta vastaa Kouvolan Vesi Oy:n hulevesikirjeeseen

Kouvolan Vesi Oy lähetti Kouvolan kaupungille marraskuussa kirjeen, jossa se esittää muutosta nykyiseen hulevesien hallintaan. Tekninen lautakunta käsittelee kirjettä ja siihen annettavaa vastausta kokouksessaan 7.3.2022.

Hulevesistä säädetään sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa että vesihuoltolaissa. Vesihuoltolain perusteella kaupunki on siirtänyt hulevesien viemäröinnin vesiyhtiöille (Kouvolan Vesi Oy ja Kymen Vesi Oy) vuonna 2017. Kouvolan Vesi Oy:n kirjeessä esitettiin ko. päätöksen kumoamista. Päätöstä ei voida enää kumota, koska se saanut lainvoiman jo vuonna 2017.

Kouvolan Vesi Oy:n kirjeen mukaan viemäröinnin siirtäminen Kouvolan Vesi Oy:n vastattavaksi on tehty puutteellisin tiedoin. Kaupungin näkemyksen mukaan Sopimuksesta neuvoteltiin sulassa sovussa. Kouvolan Vesi Oy tuotti ja heiltä saatiin sopimusneuvotteluihin paljon tietoja.

Kirjeessä Kouvolan Vesi Oy totesi, ettei sillä ole mahdollisuutta huolehtia huleveden viemäröinnistä taloudellisesti. Kaupunki toteaa teknisen lautakunnan vastauksessaan, että taloudelliseen tilanteeseen voidaan vaikuttaa keräämällä yksityisoikeudellista hulevesimaksua hulevesiviemäriverkostoon liittyneiltä kiinteistöiltä. Sama periaate on jo Kymen Vesi Oy:n alueella.

Kouvolan kaupunki lähtee vastauksessaan siitä periaatteesta, että kuntalaisia kohdellaan tasapuolisesti. Tässä asiassa se näyttäytyy siten, että kaupungin molemmilla vesiyhtiöillä (Kouvolan Vesi Oy ja Kymen Vesi Oy) tulee olla samanlainen periaate hulevesien osalta. Vastaava päätös ja sopimus on tehty Kymen Vesi Oy:n kanssa, eikä heillä ole ollut ongelmia noudattaa sopimusta. Kymen Vesi Oy on ottanut yksityisoikeudellisen hulevesimaksun käyttöönsä vuonna 2018 ja kyseinen käytäntö on näyttäytynyt toimivana Kymen Vesi Oy:n, kuntalaisten sekä Kouvolan kaupungin näkökulmasta. Kouvolan kaupunki ei näe siten mitään syytä muuttaa sille toimivaa mallia.

Kouvolan kaupunki ei kannata vastauksessaan julkisoikeudellisen hulevesimaksun käyttöönottoa. Se ei saa kaupungilta kannatusta, koska siihen liittyy suuria taloudellisia panostuksia, mm. Kymen Vesi Oy:n hulevesiviemäriverkoston hankinta kaupungin omistukseen (tasearvo 3,3 milj.euroa). Jos Kouvolan Vesi Oy:n hulevesiverkostot hankittaisiin kaupungille tasearvoltaan, hinnaksi muodostuu noin 17,9 milj.euroa.

Ennen teknisen lautakunnan käsittelyä, asiasta on käyty useita neuvotteluja Kouvolan Vesi Oy:n toimihenkilöiden ja hallituksen edustajien, kaupungin viranhaltijoiden sekä teknisen lautakunnan puheenjohtajiston kanssa. Myös Kymen Vesi Oy on ollut neuvotteluissa mukana.

Kouvolan kaupunki ilmoittaa siis vastauksessaan, ettei se lähde muuttamaan olemassa olevaa tilannetta Kouvolan Vesi Oy:n kirjeessä esitetyllä tavalla eli vastuuta huleveden viemäröinnistä ei siirretä kaupungille. Vastauksessa todetaan myös, ettei Kouvolan Vesi Oy ole esittänyt sellaisia sopimuksen solmimisen jälkeisiä olosuhteiden muutoksia, jonka perusteella Sopimusta olisi aiheellista muuttaa Kouvolan Vesi Oy:n esittämin vaatimusten mukaisesti.

Lisätietoja:

tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi

kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat Kouvolan kaupungin Dynasty tietopalvelussa

Sivun alkuun