Tekninen lautakunta käsittelee Marjoniemen yhtenäiskoulun mahdollistavaa asemakaavan muutosta

Marjoniemeen suunnitellun yhtenäiskoulun sijoituspaikkaan tehtävä asemakaavan muutos on hyväksymistä vaille valmis. Tekninen lautakunta käsittelee asemakaavan muutosta 15.6. Jos lautakunta hyväksyy kaavan, se voi saada kesän aikana lainvoiman. Lainvoimainen asemakaava on edellytys tulevan koulurakennuksen rakennusluvan hakemiselle.

Marjoniemen yhtenäiskoulun rakentamisen mahdollistava asemakaavan muutoksen ehdotus oli nähtävillä joulu-tammikuussa.  Kaavaehdotuksesta saatiin jonkin verran palautetta muistutusten ja lausuntojen muodossa. Vastineet niihin hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 16.5., joten kaava on nyt valmis hyväksymiskäsittelyyn.  

Kaavamuutosalueeseen kuuluvat Marjoniemen terveyskeskuksen tontti ja sen eteläpuoliset alueet aina Salpausselänkadulle saakka. Kaava-alueen pohjoisosassa kaavamuutoksen tärkein tavoite on alueen käyttötarkoituksen muuttaminen oppilaitokselle sopivaksi. Alueen keski- ja eteläosassa kaavaa ajanmukaistetaan ja korttelialueiden rajoja muutetaan tarkoituksenmukaisiksi. 

Korttelialueiden käyttötarkoitukset eivät muutu oleellisesti. Vähäisessä käytössä ollut Paimenpuisto on liitetty ympäröiviin korttelialueisiin ja alueen läpi on suunniteltu uusi itä-länsisuuntainen kevyen liikenteen yhteys nimeltään Saumaraitti. Alueen eteläosassa ollut julkiselle rakentamiselle tarkoitettu kortteli on muutettu pysäköinnille varatuksi alueeksi ja puistoksi. Keskiosassa vanhan varuskuntasairaalan käsittämän korttelinosan käyttötarkoitusta on muutettu niin, että palvelun tuottajataholla ei enää jatkossa ole merkitystä kaavanmukaiselle rakentamiselle. Marjoniementien katualuetta on laajennettu kaavamuutoksessa niin, että sen varrelle voidaan sijoittaa etenkin koulun oppilasliikennettä palvelevat joukkoliikenteen pysäkit.

Marjoniemen yhtenäiskoulun hankesuunnitelma on edennyt. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee alkusyksystä suunnitelmaa, joka noudattaa aiemmin tehtyä koulun sijaintipäätöstä sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan aiemmin vahvistamia linjauksia hankkeen sisällöstä. Tavoitteena on, että Marjoniemen yhtenäiskoulu valmistuu vuonna 2026.

Kaavaehdotukseen ja muuhun kaavahankkeeseen liittyvään aineistoon voi tutustua kaupungin verkkosivuilla: kouvola.fi/paatoksenteko ja kouvola.fi/marjoniemenyhtenaiskoulu

Lisätietoja:

Asemakaavan muutos:

Kaisa Niilo-Rämä, kaavoitusarkkitehti, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 7404, kaisa.niilo-rama@kouvola.fi

Kouluhanke:

Anneli Vartiainen, rakennuttajapäällikkö, puh. 020 615 7117, anneli.vartiainen@kouvola.fi

Sivun alkuun