Tehtaanmäen koulun tulevaisuuden esiselvityksestä pohjaa tulevalle käytölle

Xamkin Luovien alojen tutkimusyksikön esiselvityksessä on tarkasteltu Tehtaanmäen koulun tulevaisuuden käyttötarkoitusten ehtoja ja mahdollisuuksia. Kouvolan kaupungin tilaamassa selvitystyössä on mm. kartoitettu intressiryhmiä ja uusia käyttäjiä sekä tarkasteltu toimintaympäristön tarjoamia sekä Aallon kulttuuriperinnön houkuttelevuutta. Esiselvityksen loppuraportti julkaistiin tänään 20.2.2020.

Selvitystyössä on noussut esiin eri teemoja, joiden ympärille uusi toiminta voisi rakentua: residenssitoiminta, arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatus, kulttuuri- ja koulutusmatkailu ja kulttuuriperintönäkökulma. Paikallisyhteisöt toivovat opetus- ja kasvatustoiminnan jatkumista jossain muodossa, sekä mm. ehdottavat tiloja yhdistyksille, näyttelyille ja perhejuhlille.

Koulun tulevaisuuden suhteen on löytynyt eri toimintalinjoja, joiden elinkelpoisuutta tarkastellaan lähitulevaisuuden kehityshankkeessa. Hankkeessa tavoitteena on löytää pysyvien toimijoiden joukko, riittävä asiakaskunta ja toiminnan operaattori sekä toteuttaa tarvittavat lisätutkimukset ja -kartoitukset koulun käytön, ylläpidon ja korjausten tueksi sekä kulttuuriperinnön vaalimiseksi.

Luontevin jatko lapsikäyttäjille suunnitellussa rakennuksessa liittyisi lasten ja nuorten kasvatus- ja opetustoimintaan. Alvar Aalto -säätiö kannattaa koulukäytön jatkumista tai siihen läheisesti liittyvää muuta käyttöä, joka sopii paikan historiaan ja arkkitehtuurin. Tärkeä toimija on joen toisella puolella parin kilometrin päässä toimiva Nuorisokeskus Anjala, joka järjestää leirikouluja tuhansille nuorille vuosittain ja tarjoaa jo nyt kulttuuriperintökasvatusta.

Kouvolan kaupungin kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemen mukaan Tehtaanmäen koulun jatkokäytön vahva kohde ryhmä olisi lapset ja nuoret, opiskelijat ja heidän kanssaan työtä tekevät tahot. Tämä voisi olla Kouvolan yksi kärki Alvar Aalto -kaupunkien verkostossa. Nuorisokeskus Anjala on keskeinen kumppani jatkon suunnittelussa. Sn läheisyys ja nykyinen toiminta tukevat suoraan Tehtaanmäen jatkokäyttöä.

Selvityksen pohjalta on luotava verkosto, joka lähtee jatkamaan kehitystyötä kansainvälisten tahojen, oppilaitosten ja yliopistojen kanssa.  Paikalliset yhteisöt ovat voimavara ja täyttävät osaltaan Tehtaanmäkeä jatkossa. Heidät on otettava mukaan jatkotyöhön.

Meillä on 2-3 vuotta aikaa saada jatkokäyttö pysyvälle pohjalle.  Koulunkäynnin ohessa loma-aikoina, erityisesti kesäaikana- voidaan jo tehdä pilotteja ja testata toimintoja. On löydettävä sitoutuneet toimijat, markkinat ja asiakkaat, tuotteet ja toiminnasta vastaava operaattori. Esiselvitys on hyvä alusta jatkohankkeelle ja rahoitushaulle, summaa Veikko Niemi.

Lue loppuraportti tästä linkistä


Lisätietoja:
Laura Lehtinen, TKI-asiantuntija
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Luovien alojen tutkimusyksikkö,
p. 044 702 8451, laura.lehtinen(at)xamk.fi

Anu Vainio, TKI-asiantuntija
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Luovien alojen tutkimusyksikkö,
p. 044 702 8724 , anu.vainio(at)xamk.fi

VeikkoNiemi, kasvatus- ja opetusjohtaja
Kouvolan kaupunki
p. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi


Sivun alkuun