Tehola – Kullasvaara -alueen tonttitarjontaa täydennetään

Kouvolan Betoni Oy:n kanssa on neuvoteltu noin 7,2 ha suuruisen määräalan ostamisesta kaupungille. Tekninen lautakunta päättää määräalan ostosta kokouksessaan 4.2.2020.

Tekniselle lautakunnalle esitetään, että kaupunki ostaa Kouvolan Betoni Oy:ltä 7,2526 ha suuruisen määräalan tontista 286-10-4-14 yhteensä 725.260 euron kauppahinnasta.

Kaupungingeodeetti Sami Suoknuutin mukaan kaupan kohde täydentää hyvin kaupungin tonttitarjontaa Teholan ja Kullasvaaran alueella ja tukee rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT-alueen kehittämistä.
– Ostettavaksi esitetylle alueelle on mahdollista rakentaa myös raide.

Osalla kaupan kohdetta on voimassa Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupa, jonka mukainen toiminta jatkuu lupaehtojen mukaisesti.

Kaupan kohde on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu kokonaisuudessaan teollisuus-, varastointi- ja edellisiin liittyvää liiketoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Kaupan kohde muodostaa voimassa olevan tonttijaon mukaisen tontin 286-10-4-17. Kaupan kohde on rakentamaton. Kaupan kohteen osoite on Moreenitie 2, 45200 Kouvola.

Lisätietoja:

kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, p. 020 615 5436, sami.suoknuuti(a)kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Sivun alkuun