Tarkkaa maanpintamallia kasvillisuutta, rakennusten kattoja ja kiinteitä kohteita laserkeilaamalla

Havainnekuva pistepilviaineistosta

Kouvolan kolmiulotteinen kaupunkimalli täydentyy, kun keskustan lisäksi myös sen etelä- ja pohjoispuolisia osia laserkeilataan. Toukokuun alkupuolella helikopterista tehtävä keilaus tuottaa mittatarkkaa aineistoa viranomaisten suunnittelutarpeisiin.

Lähiviikkojen aikana helikopteri lentelee Myllykoski-Inkeroinen-Anjala-Ummeljoki sekä Valkeala-Jokela alueiden yllä suorittaen laserkeilausta. Laserkeilauksessa helikopteriin asennettu keilain lähettää jatkuvia lasersädepulsseja maata kohden ja paikallistaa kohteita. Lasersäteiden avulla kohteista saadaan mittatarkkaa kolmiulotteista tietoa kohteeseen koskematta. Tuloksena syntyy tiheä, yli 20 pistettä neliömetrissä sisältä pistepilvi, josta voidaan luokitella muun muassa maanpinta sekä maapinnalla ja sen yläpuolella näkyvät erilliset kohteet sijaintitarkasti.

Laserpistepilvestä luokiteltua aineistoa voidaan käyttää esimerkiksi infrarakentamisen suunnitteluun, kaavanpohjakartan sekä kolmiulotteisen kaupunkimallin ylläpitämiseen, tulva- ja valuma-alueiden mallintamiseen tai metsien inventointeihin.

Laserkeilattavat alueet

Laserkeilattava alue ulottuu Myllykoskelta Anjalaan ja Valkealan Jokelasta kirkonkylälle. Keilattava alue on yhteensä noin 100 neliökilometriä.

Laserkeilattava Valkealan Jokealan alue
Laserkeilattava alue Myllykoski-Anjala

Laserkeilauksen tarkka ajankohta Kouvolassa riippuu säätilasta sekä laserkeilausta tekevän toimijan työohjelmasta. Alustava suunnitelma työn suorittamisesta on tehty viikolle 19. Tavoiteaikataulu on laadittu siten, että viimeistään toukokuun puoleen väliin mennessä kaikki tarvittavat lennot olisi suoritettu.

Laserkeilaus tehdään osin yhteishankkeena, jossa kaupungin lisäksi ovat mukana Kymen Vesi sekä ELY-keskus.

Laserkeilauksen suorittaminen ei aiheuta muuta haittaa ihmisille tai eläimille kuin helikopterista lähtevän äänen.

Lisätietoja:

paikkatietopäällikkö Ismo Tuononen, ismo.tuononen@kouvola.fi p. 020 6158335

Sivun alkuun