Talvipysäköintikielto Salpausselänkadulle

Salpausselänkadulle pysäköintiä rajoitetaan aurauskauden ajaksi maanantaisin ja tiistaisin klo 12-15.

Talvikunnossapidon toteuttamiseksi asiamukaisesti on välttämätöntä rajoittaa pysäköintiä Salpausselänkadulla aurauskauden aikana seuraavalla tavalla:

  • Välillä Hallituskatu – City TB Maanantaisin 12:00 – 15:00.
  • Välillä City TB – Hallituskatu Tiistaisin 12:00 – 15:00.

Rajoitukset merkitään liikennemerkein ja niistä tiedotetaan kouvola.fi sivustolla. Merkit poistetaan keväällä 2021 aurauskauden päätyttyä.

Pysäköintiä valvotaan ja liikennemerkkien vastaisesta pysäköinnistä voi saada pysäköintivirhemaksun.

Lisätietoa talvipysäköintikielloista Kouvolan verkkosivuilla kouvola.fi/talvipysakointikiellot