Talouden tasapainottaminen edellyttää rakenteellisia ratkaisuja

Keskiviikon valtuustoseminaarissa olivat esillä tulevien vuosien reunaehdot. Talouden tasapainottamiseksi käytetään koko keinovalikoimaa ja tarkastellaan niin palveluverkkoja, henkilöstöä kuin omaisuuttakin. Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2020 talousarvioksi on 6,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen, sisältäen 0,5 prosenttiyksikön korotuksen kunnallisveroon.

Kouvolan kaupunginvaltuuston talousarvioseminaarissa käsiteltiin keskiviikkona 30. lokakuuta ensi vuoden talousarvion pääpiirteitä ja tulevien vuosien taloussuunnittelun lähtökohtia.
Kaupunginhallituksen 4. marraskuuta kokouksessaan käsittelemä kaupunginjohtajan esitys vuoden 2020 talousarvioksi on 6,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Esitys sisältää 0,5 prosenttiyksikön korotuksen kunnan tuloveroprosenttiin. Esityksessä toimintakate on -514,1 miljoonaa euroa, verotulot 352 miljoonaa euroa, valtionosuudet 181,2 miljoonaa euroa, rahoitustulot ja -menot 9,0 miljoonaa euroa, vuosikate 28,1 miljoonaa euroa ja poistot sekä arvonalennukset -22 miljoonaa euroa. Kertynyt alijäämä on -15,4 miljoonaa euroa, eli 6 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2019 lopussa.

Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2020 talousarvioksi sisältää sopeuttamistoimia seuraavasti: palveluverkoista saadaan säästöjä 1,8 miljoonaa euroa, avustuksien leikkaamisesta 1,1 miljoonaa euroa, Kinnon palvelusopimusta pienentämällä 0,5 miljoonaa euroa, henkilömenojen pysyvästä vähentämisestä 5,5 miljoonaa euroa ja lisäksi kertaluonteisia henkilöstösäästöjä 5,5 miljoonaa euroa. Esitykseen sisältyy myös 3 miljoonaa euroa aiempaa enemmän osinkotuottoja.

– Käytämme talouden tasapainottamiseksi koko keinovalikoimaa, ja tarkastelemme niin henkilöstöä, palveluverkkoja kuin omaisuuttakin. Lisäksi tiivistämme Kymsoten omistajaohjausta. On kaupungin näkökulmasta erittäin tärkeää, että sote-kuntayhtymä saa taloutensa kuntoon, kaupunginjohtaja Marita Toikka toteaa.

Väestön väheneminen ja ikääntyminen nopeaa

Talousjohtaja Hellevi Kunnas käsitteli valtuustoseminaariesityksessään taloussuunnittelun reunaehtoja, muun muassa väestön vähenemistä ja ikääntymistä. Yli 64-vuotiaiden osuus kouvolalaisista on kasvanut jo pitkään, ja kasvu tulee jatkumaan. Tämä vaikuttaa myös kaupungin talouteen: Kouvola rahoittaa laskennallisesti vuonna 2019 ikääntyneiden palveluja 212 miljoonalla eurolla, ja vuonna 2040 summan arvioidaan olevan jo 297 miljoonaa. Lasten, nuorten ja työikäisten palveluihin käytetty summa laskee vastaavasti, mutta ei yhtä paljon.

– Väestö vähenee ja ikääntyy aiemmin ennakoitua nopeammin, mikä osaltaan lisää painetta palveluverkkomme uudistamiseen: muuta toimintaa on sopeutettava, jotta kasvavaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen kyetään vastaamaan, Kunnas sanoo.

Julkinen rahoitus kasvaa ensi vuonna

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2020 sisältää kunnan tuloveroon 0,5 prosenttiyksikön korotuksen, jonka vaikutus vuositasolla on noin 5 miljoonaa euroa.
– Verotulokertymiä arvioitaessa on otettava huomioon, että verotuksessa on tapahtunut kuluvana vuonna useita muutoksia, jotka vaikeuttavat verotulojen ennakointia. Muutoksiin kuuluvat kansallisen tulorekisterin käyttöönottoon liittyvät ilmoitusongelmat, verokorttiuudistus ja verotuksen joustava valmistuminen, Kunnas toteaa.
Valtionosuudet kasvavat Kouvolassa vuonna 2020 noin 181,2 miljoonaan euroon, kun ne vuonna 2019 ovat 171,8 miljoonaa euroa.
– Vuoden 2020 jälkeen valtionosuuksien kasvu on maltillista. Esimerkiksi vuoden 2021 valtionosuuksien määräksi on tässä vaiheessa arvioitavissa 183,5 miljoonaa euroa, Kunnas toteaa.
Tulevien vuosien taloussuunnitteluun vaikuttaa osaltaan Kouvolan kumulatiivinen alijäämä, joka on mitä todennäköisimmin vuoden 2019 jälkeen yli 20 miljoonaa euroa.
– Yhteenvetona voisi todeta, että vaikka vuoden 2020 valtionosuudet kasvavat huomattavasti, kehitys ei jatku samankaltaisena tulevina vuosina. Tarvitsemmekin pysyviä, rakenteellisia ratkaisuja talouden tasapainottamiseen. Käytännössä tämä merkitsee palveluverkon sopeuttamista, Kunnas sanoo.

Kustannusten vähentäminen edellyttää muutoksia myös palveluverkkoon

Rakenteellisten ratkaisujen tärkeyttä korostivat puheenvuoroissaan myös henkilöstöjohtaja Päivi Karhu ja kaupunginjohtaja Marita Toikka.
– Julkisuudessa on esitetty, että Kouvolan kaupungin henkilöstömäärää ei olisi uuden Kouvolan aikana sopeutettu. Tämä ei pidä paikkaansa. Kaupungin henkilöstömäärä väheni esimerkiksi vuosina 2013-2017 yhteensä 760:llä. Kouvolan Veden yhtiöittämisen osuus edellä mainitusta vähennyksestä oli noin 60, Päivi Karhu muistuttaa.
– Vähennykset ovat olleet merkittäviä, ja tarkoittavat sitä, että jos aiomme jatkossa vähentää henkilöstökustannuksia, meidän on uudistettava myös palveluverkkomme. Muussa tapauksessa henkilöstön vähentäminen johtaa ostopalvelumenojen kasvuun, eikä nettosäästöä saada, Marita Toikka tiivistää.

Lue lisää kaupunginhallituksen esityslistalta: Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka@kouvola.fi
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas@kouvola.fi
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu@kouvola.fi

Sivun alkuun