Taidekasvatuspilotissa 13 päiväkotia – Päiväkotikuviksessa havainnoidaan ympäristöä ja maalataan vaikkapa aarrelaivoja

Syyskuussa pyörähti käyntiin kauan odotettu Kouvolan kansalaisopiston ja Kouvolan varhaiskasvatuksen yhteinen taidekasvatuspilotti, päiväkotikuvis. Päiväkotikuviksessa lapset pääsevät tutustumaan visuaaliseen ilmaisun maailmaan ympäristöä havainnoiden, ihmetellen, leikitellen ja elämyksellisesti kokien.

Päiväkotikuviksen tavoitteena on rikastuttaa päiväkodeissa annettavaa taidekasvatusta, ja siten tukea ja vahvistaa niin lasten kuin lasten kanssa päiväkodeissa työskentelevien aikuisten mielen hyvinvointia. Tekniikoita lainataan niin kuvataiteesta, käsityötaiteesta kuin mediataiteestakin.

Kansalaisopiston koulutuspäällikkö Ulla Tommiska kertoo, että kansalaisopiston ja varhaiskasvatuksen yhteisessä taidekasvatuspilotissa on lukuvuonna 2021-22 mukana yhteensä 13 päiväkotia ja näissä 28 viskari- sekä eskari-ikäisten ryhmää. ”Toimintaan osallistuu yhteensä lähes kolmesataa 5-6-vuotiasta lasta, joiden toivomme tätä kautta löytävän tiensä taiteen perusopetuksen pariin myös jatkossa,” Tommiska sanoo.

Syyslukukaudella järjestetään yksitoista ryhmää ja loput ryhmät pidetään kevään puolella. Syyslukukaudella ryhmiä järjestetään Napan, Hiivurin, Upseerin, Lehtomäen, Mielakan, Kirkonseudun sekä Kaipiaisten päiväkodeissa. Opettajina syksyn ryhmissä toimivat kansalaisopiston tuntiopettajat Kaisa Hirvikoski ja Pia Liila sekä suunnittelijaopettaja Salla Pesonen.

Ensimmäisten päiväkotikuvisviikojen aikana on piirretty ja maalattu aarrelaivoja sekä merellisiä maisemia. Taiteilun lomassa on pohdittu monia lasten tekemiä tärkeitä havaintoja, kuten merien roskaantumista ja roskaisten merien puhdistamista, uimakelpoisen veden väritystä sekä merirosvojen eväsvarastojen riittävyyttä.

”Lasten keskittyminen on ollut upeaa, kun työskentelyä onkin ollut ohjaamassa ryhmän ulkopuolinen aikuinen”, kertoo Lehtomäen päiväkodin johtaja Outi Pulli ryhmien omien työntekijöiden havainnoista.

Kaiken kaikkiaan kuukauden ajan käynnissä ollut päiväkotikuvistoiminta on jo ehtinyt levittää ympärilleen valtavasti iloa.

Lisätiedot

Kansalaisopiston suunnittelijaopettaja Salla Pesonen, p. 020 615 7859, salla.pesonen2@kouvola.fi

Varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto, p. 020 615 7224, helena.kuusisto@kouvola.fi