Syyslukukauden käynnistyminen tuo säpinää liikenteeseen

Liikenteessä on syytä olla erityisen tarkkana, kun tuhannet koululaiset ja opiskelijat aloittavat syyslukukauden Kouvolassa ensi tiistaina. Pienet koululaiset voivat olla liikenteessä yksin ensimmäistä kertaa. Koululaisten käyttämät liikkumisvälineet ovat monipuolistuneet, liikenteessä on mopoja ja jopa sähköpotkulautoja. Yritetään yhdessä huolehtia, että kaikkien koulumatkat sujuvat turvallisesti.

tyttö ja poika kävelemässä koulureput selässä

Koulutiensä aloittaa Kouvolassa noin 735 ekaluokkalaista; eniten Mansikkamäen, Sarkolan ja Korian kouluissa. Lukuvuonna 2022–2023 perusopetuksessa on oppilasennusteen mukaan noin 6900 koululaista 27 eri koulussa.

Esiopetuksessa olevia on noin 570. Suurin osa esiopetusryhmistä toimii varhaiskasvatuksen yksiköissä.

Lukio-opinnot aloittaa Kouvolan Yhteislyseossa 252 ja Kuusankosken lukiossa noin 100 uutta opiskelijaa. Lukiolaisten kokonaismäärä Kouvolassa on noin 1200. Päivälukion lisäksi Kouvolassa voi opiskella iltalukiossa, johon on jatkuva haku ympäri vuoden. Syksyisin iltalukion aloittaa noin 40 opiskelijaa.

Kouvolan Ammattiopisto Edukossa syyslukukausi käynnistyi jo viime viikolla. Uusia opiskelijoita aloittaa elokuussa 470 ja lisää aloittaa jatkuvan haun kautta pitkin vuotta. Ammattiopistossa on syyslukukauden alkaessa yhteensä noin 2 750 opiskelijaa.

Kouvolan kaupungin opetuspalvelupäällikkö Pirjo Piiroinen muistuttaa vanhempia ottamaan matalalla kynnyksellä yhteyttä koulun rehtoriin tai muuhun henkilökuntaan, jos lapsen koulutiellä tai opinnoissa on ongelmia tai epäselvyyksiä esimerkiksi lukujärjestyksissä, koulukyydeissä, ruokailussa tai oppilaan hyvinvoinnissa koulussa.

Joustavan esi- ja alkuopetuksen toiminta uudistuu uuden opetussuunnitelman myötä ja myös laajenee koskemaan tavalla tai toisella kaikkia Kouvolan alueen lapsia, jotka ovat esiopetuksessa ja ensimmäisellä tai toisella luokalla. Harrastamisen Kouvolan mallin toiminta laajenee kaikkiin kouluihin syksyn aikana. Näin koululaisilla on entistä parempi mahdollisuus päästä harrastamisen piiriin.

Perusopetusikäisiä maahanmuuttaneita on tullut kesän aikana mm. Ukrainan kriisin seurauksena. Tästä syystä valmistavaan opetukseen käynnistyy syyslukukauden alussa kolme uutta ryhmää kahden entisen lisäksi.

Tutkintoon valmentava koulutus käynnistyy

Toisen asteen opiskelussa on ajankohtaista syksyllä alkava TUVA – tutkintoon valmentava koulutus, jonka Kouvolan kaupunki järjestää yhteistyössä ammattiopisto Edukon kanssa. Koulutus yhdistää aiemmat perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen koulutukset eli perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka), lukioon valmentavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutuksen valmentavan koulutuksen (VALMA).

Koulutus on suunnattu oppivelvollisille ja aikuisille, jotka haluavat kehittää omia valmiuksiaan tai tarvitsevat tukea siirtyäkseen lukio- tai ammatilliseen koulutukseen. TUVA-koulutus sopii myös silloin, jos haluaa tutustua eri koulutusaloihin ja etsiä suuntaa jatko-opintoihin tai uravalintaan, kehittää opiskeluvalmiuksia, joiden avulla voi hakeutua jatko-opintoihin, korottaa perusopetuksen arvosanoja, suorittaa lukiokoulutuksen ja/tai ammatillisen koulutuksen opintoja tai vahvistaa suomen kielen taitoja ennen toisen asteen koulutukseen siirtymistä.

Suojatiepäivystys tuo turvaa ensimmäisenä koulupäivänä

Alakoulujen lähisuojateille jalkautuva suojatiepäivystys järjestetään koulujen alkaessa nyt kolmannen kerran. Tempauksessa jalkaudutaan alakoulujen lähisuojateille ja muille tienylityspaikoille tarkkailemaan ja tarvittaessa auttamaan koululaiset turvallisesti tien yli.

Tempauksessa ovat mukana Kouvolan kaupungin lisäksi myös MLL Kaakkois-Suomen piirin paikallisyhdistykset, LähiTapiola, ELY-keskus, paikalliset VPK:t sekä Liikenneturva. Mukana olevat tahot jakautuvat eri kouluille tarpeen mukaan, mutta mukaan toivotaan ensisijaisesti koulujen vanhempainyhdistysten omaa väkeä sekä muita vanhempia.

Lisätietoa

Perusopetus: opetuspalvelupäällikkö Pirjo Piiroinen, puh. 020 615 6026, pirjo.piiroinen@kouvola.fi

Lukio-opetus, TUVA: rehtori Ville Peltola, puh. 020 615 5492, ville.peltola@kouvola.fi

Eduko: viestintä- ja markkinointipäällikkö Susanna Rintala, puh. 040 488 4290, susanna.rintala@eduko.fi

Suojatiepäivystys: ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori Laura Sillanpää, puh. 020 615 9311, laura.sillanpaa@kouvola.fi

Sivun alkuun