Suunnitelmissa tuottaa noin 200 uutta pientalotonttia ja 140 hehtaaria yritystontteja seuraavan viiden vuoden ajan

Vuosille 2022-2026 ajoitetun maankäytön toteuttamissuunnitelman mukaan pientalojen tonttituotantoa keskitetään Kouvolassa kysytyimmille alueille asutuskeskittymiin. Vuonna 2022 luovutetaan tontteja Haanojalla, Viitakummussa, Pappilanpellolla ja Rauhanharjun-Sipilänmäen alueella. Yrityksille tarjotaan lähivuosina uusia tontteja erityisesti Kullasvaarassa ja Jokelassa.

Tuoreen maankäytön toteuttamissuunnitelman mukaan Kouvolan kaupunki kaavoittaa ja rakentaa luovutettavaksi arviolta noin 200 pientalotonttia omistamalleen maalle seuraavien viiden vuoden aikana. Tämä tarkoittaa vuotuisena keskiarvona noin 40 uutta pientalotonttia, mikä on linjassa viime vuosina haettujen pientalojen rakennuslupien määrien kanssa.

Tavoitteena on kohdistaa uudet asemakaavoitetut tontit ja maanhankinta joukkoliikenteen ja palveluiden kannalta edullisille alueille keskeisellä kaupunkialueella, jossa niille on arvioitu olevan eniten kysyntää. Kouvolan ja Kuusankosken tilastollisilla suuralueilla tämä tarkoittaa Haanojaa, Eskolanmäkeä, Viitakumpua, Vatajanpuistoa, Pappilanpeltoa, Kytöahoa, Rauhanharju-Sipilänmäkeä, Kunnanpeltoa ja Öljymäkeä. Vuonna 2020 selvästi eniten pientalotontteja luovutettiin Lehtomäen Kalalammelta.

Kuusankoskella asemakaavoitus on keskeisimpien kohteiden osalta tällä hetkellä valmis ja uudiskohteissa rakennetaan kunnallistekniikkaa. Kuusankoskelta on tavoitteena luovuttaa yhteensä noin 60 tonttia seuraavan viiden vuoden aikana.

Valkealassa pientalotonttitarjontaa lisätään viidelle pientaloalueelle. Esimerkiksi Niinistön Nurmirantaan ja Lautaroon on tulossa yhteensä useita kymmeniä tontteja.

Yritystonttituotannossa painottuu logistiikka-ala

Uusien yritystonttien tuotanto jakautuu käyttötarkoitukseltaan kolmeen erityyppiseen toimintaan: logistiikkatontit, teollisen toiminnan lisäksi kaupallisten palveluiden toiminnan mahdollistavat yritystontit sekä pienteollisuustontit. Lisäksi tulevaisuuden yritystonttivarantoa kasvatetaan asemakaavoittamalla pinta-alaltaan laajoja yhtenäisiä tonttialueita, joille on mahdollista toteuttaa monenlaista ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta yritystoimintaa.

Uusien logistiikkatonttien tarjontaa keskittyy edelleen Teholaan RR-terminaalin läheisyyteen. Tonteille on mahdollista päästä rakentamaan vuoden 2022-23 vaihteessa.

Kaupallisten palveluiden yritystonttitarjontaa lisätään Korjalassa asemakaavoittamalla kolme eri aluetta. Tontteja päästäneen luovuttamaan arviolta vuonna 2025.

Jokelaan rakennetaan vuoden 2022 aikana kunnallistekniikkaa teollisuusyritysten tarpeisiin ja tontteja päästäneen luovuttamaan vuonna 2023.

Maankäytön toteuttamissuunnitelma ohjaa kaupungin maaomaisuuden käyttöä

Maankäytön toteuttamissuunnitelmalla sovitetaan yhteen ja aikataulutetaan Kouvolan kaupungin maanhankinta, kaavoitus, yhdyskuntatekniikan suunnittelu ja rakentaminen sekä tonttien luovutus. Viidelle vuodelle ajoitettua suunnitelmaa päivitetään vuosittain.

Tekninen lautakunta käsittelee vuosien 2022-2026 maankäytön toteuttamissuunnitelman kokouksessa 14.12.2021.

Lisätietoja

Teknisen lautakunnan kokouksen esityslista Dynasty tietopalvelussa

tekninen johtaja Hannu Tylli, p. 02061 58570, hannu.tylli@kouvola.fi
kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, p. 02061 59138, anne.kangasniemi-kuikka@kouvola.fi
kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, p. 02061 55436, sami.suoknuuti@kouvola.fi
kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, p. 02061 58574, anne.ahtiainen@kouvola.fi

Sivun alkuun