Suositut huippututkinnot parantavat Kouvolan asemaa koulutuskaupunkina

LUTin tutkijaopettaja Jyri Vilkko kurkistaa messuseinäkkeen takaa. Seinäkkeessä teksti Innovation and logistics vihreällä pohjalla, jossa lähikuvassa koivun lehtiä.

Kaupunki on osittain rahoittanut tai rahoittaa LUTin ja Xamkin kolmea uutta opintokokonaisuutta, jotka tuovat lisää tulevaisuuden osaajia alueen yrityksiin. Teemoina ovat innovaatiot ja logistiikka, kehittyvä elintarviketekniikka sekä elintarvikeala.

LUT-yliopiston Kouvolan alueyksikkö antaa vahvan kansainvälisyyspanoksen kaupungin kehittämiseen. Syksyllä 2022 alkoi Kouvolassa kaksivuotinen englanninkielinen Innovation and logistics -maisteriohjelma. Siihen otetaan vuosittain sisään 40 uutta opiskelijaa.

Ensimmäisellä kertaa aloittaneista noin 30 prosenttia oli ulkomaalaisia. Nyt toisella kertaa tuo luku kasvoi jo reiluun 60 prosenttiin. – Saimme hakemuksia molemmilla kerroilla eri puolilta maailmaa. Kouvolan opiskelijat tulevat 12 eri maasta. Suurin osa ulkomaalaisista opiskelijoista saapuu Aasiasta, maisteriohjelman johtajana toimiva tutkijaopettaja Jyri Vilko kertoo.

Ainutlaatuinen yhdistelmä innovaatiota ja logistiikkaa

Maisteriohjelma vastaa talouden haasteisiin ja maailmanlaajuiseen digimurrokseen sekä valmistaa opiskelijoita innovaatioiden, logistiikan ja yrittäjyyden johtotehtäviin.

– Opinnot ovat yhdistelmä tuotantotaloutta, tekniikkaa ja kauppatieteitä, ja niistä saatavaa osaamista voi soveltaa suoraan yrityselämässä. Käytännön yhteistyö yritysten kanssa on aloitettu jo ensimmäisenä vuonna ja sitä tullaan laajentamaan. Hyödyt näkyvät yrityksille esimerkiksi uudenlaisina ideoina ja ajattelutapoina, joiden avulla voidaan kehittää nykyistä ja muodostaa uutta liiketoimintaa.

– Yritysten tilanne on haastava koko maailmassa, ja erityisesti uudistumis- ja mukautumiskyky ovat tärkeitä murroksissa, jotka vaikuttavat useilla aloilla. Innovaatio ja logistiikka -maisteriohjelma on ainutlaatuinen yhdistelmä eri näkökulmia: se tuottaa uusia tapoja luoda arvoa ja varmistaa tuotteiden ja palveluiden toimituksen mahdollisimman tehokkaasti ja toimitusvarmasti. Vastaavaa opintokokonaisuutta ei ole muualla maailmassa, Vilko kertoo.

Lisää kansainvälisyysherkkua on luvassa ensi vuoden syksyllä, kun Kouvolan alueyksikössä alkaa uusi englanninkielinen Food Processing Technology -maisteriohjelma, johon otetaan sisään vuosittain 20 opiskelijaa. Ruoantuotannon jalostusteknologioihin ja yksikköprosesseihin keskittyvä maisteriohjelma on perustettu tarvelähtöisesti ja sen tuottamat osaajat voivat vastata tämän päivän elinkeinoelämän haasteisiin.

Kouvolan kaupunki on tukenut INLOG-maisteriohjelman käynnistämistä kahtena vuotena rahallisesti. Lisäksi se tukee LUTin elintarviketekniikan maisterikoulutusta kolmen vuoden aikana yhteensä 900 000 eurolla.

Xamkista kasviperäisten elintarvikkeiden osaajia

Kehittyvä elintarviketekniikka tarvitsee uusia osaajia nimenomaan kasviperäisten elintarvikkeiden ja raaka-aineiden prosessointiin, tuotekehitykseen, turvalliseen käsittelyyn, pakkaamiseen ja tuotteistamiseen.

Kouvolan kaupunki lähti paikallisen yrityselämän toiveista rahoittamaan Xamkin uutta insinööritutkintoa (AMK) neljän ensimmäisen vuoden ajalle yhteensä 400 000 eurolla.

Koulutusvastaava, lehtori Mari Järvenmäki kertoo syksyllä 2023 alkaneen koulutuksen herättäneen niin suurta kiinnostusta, että he päätyivät ottamaan sisään suunnitellun 30 opiskelijan sijaan 36. Nelivuotisen koulutuksen aloittaneissa on useita pitkään elintarviketeollisuudessa työskennelleitä sekä nuoria vasta alalle aikovia.

– Mielenkiintoinen porukka, suuri osa on Kouvolasta tai lähiseudulta, mutta on siellä myös tämän tutkinnon takia Norjasta Kouvolaan muuttanutkin, Järvenmäki kertoo.

Tutkinnon opiskelijamäärä tulee kasvamaan vuosittain uudella sisäänotolla, joten paikallisille elintarvikealan yrityksille on tulevaisuudessa tarjolla runsaasti harjoittelijoita, opinnäytetyön tekijöitä ja osaavaa työvoimaa.

Lisäksi ensi vuonna valmistuu kampuksen läheisyyteen noin kolmen miljoonan euron investointina Xamkin Analyysi- ja testauskeskus, mikä parantaa entisestään opiskelijoiden mahdollisuuksia tehdä käytännön harjoituksia laboratoriossa ja pilotoida kasviperäisten elintarvikkeiden tuotekehittelyä.

Outi Myllymäen kirjoittama juttu on julkaistu Kouvolan asukastiedotuslehdessä 2/2023, joka on jaettu kotitalouksiin viikolla 42 ja luettavissa kaupungin verkkosivulla Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2023 (pdf 15 Mt)

Sivun alkuun