Suomen ensimmäistä kuivasatamaa rakentamassa

Kouvola RRT:n toimintaedellytyksiä luomaan perustettu hallinnointiyhtiö Railgate Finland Oy aloitti toimintansa huhtikuussa. Toimitusjohtajaksi valittiin VTM Kimmo Niemi, jolla on pitkä ja monipuolinen kokemus kansainvälisistä konsultointi- ja liikkeenjohdon tehtävistä. Syntyperäisenä kouvolalaisena Niemi on hyvin innoissaan kehittämässä Suomen logistiikkaverkostoa Kouvolan osalta.

Kuivasatama-kuvituskuva. Lentokuva konteista Kouvola RRT, kuva Tyler Casey, Unsplash.

– Tällä hetkellä fokus on myynnissä ja markkinoinnissa. Hallinnointiyhtiön keskeisenä tehtävänä on tietoisuuden lisääminen RRT:n tarjoamista mahdollisuuksista kohderyhmille, Kimmo Niemi kertoo.

Parhaillaan kartoitamme toimijoiden toiveita ja tarpeita, jotta osaamme rakentaa RRT -kokonaisuudesta mahdollisimman toimivan ja houkuttelevan. Vetovoimaisuus koskee tietysti koko Kouvolaa, ei vain RRT:tä, Niemi täsmentää. 

– Toimijat tekevät päätöksiä, kun heillä on riittävästi faktatietoa käytettävissään. Keskustelujen myötä saamme arvokasta tietoa voidaksemme kehittää alueen layoutia ja toiminnallisuuksia, kertoo Niemi.

Meri- ja kuivasatamayhteistyö yleistä maailmalla

Niemi puhuu Kouvola RRT:stä kuivasatamana, joka yhdistää eri kuljetusmuodot tarjoten synergiaa kaikille toimijoille.

– Maailmalla on hyvin paljon vakiintuneita konsepteja meri- ja kuivasatamien yhteistyöstä. On aika saada Suomeenkin nykyaikainen toimintamalli, jonka tavoitteena on täydentää Suomen logistiikkaverkostoa ja osin myös merisatamien palvelutarjontaa.

   Kuivasatamissa voidaan asioita tehdä eri lähtökohdista kuin merisatamissa, sillä kuivasatamien toiminnallisuutta kehitetään raideliikenteen ehdoilla erityisesti kokojunakuljetuksina. Näin raiteilla saadan hyödynnettyä tehokkaasti kuljetuskapasiteettia ja meri- ja kuivasataman yhdistelmästä syntyy myös kustannushyötyjä. Erinomaisen sijaintinsa ansiosta tavaraliikenteen solmupaikkana Kouvolan kannattaa kehittää logistiikkainfraa ja palveluita edelleen. 

Ilmastotavoitteet keskeisiä logistiikassa

Raidekuljetukset auttavat saavuttamaan ilmastotavoitteita ja vähentämään tavaraliikenteen päästöjä. Tavaraliikenteen kuljetustehokkuus ja päästöjen vähentäminen ovat tänä päivänä haasteita kaikkialla. RRT-konsepti vastaa osaltaan EU:n ilmastotavoitteisiin, jonka mukaan mm. yli 300 kilometrin matkan kuljetettavat rahdit tulisi siirtää raiteille. Myös yhdistettyjen kuljetusten on lisäännyttävä, ja lastauspaikkoja tarvitaan, koska ratapihoilla ei voida lastata.   

  Väyläviraston selvityksen mukaan kansainvälisen kilpailukyvyn ja logistiikan kannalta yksi tärkeimmistä toimenpiteistä on yhdistelmäkuljetuksia mahdollistavan logistiikkaverkon rakentaminen.

Kouvolalla on monta valttia

– Kouvolan alueella toimii jo nyt noin 200 yritystä logistiikan alalla ja nyt luotavat paremmat fasiliteetit kehittävät toimintaedellytyksiä entisestään. Maantieteellinen sijainti, kehitteillä olevat puitteet palveluiden luomiselle ja infra, luettelee Niemi Kouvolan valtteja. 

   Kouvolassa on vahva raideliikenteen osaamisen keskittymä, joka tarjoaa monipuolista koulutusta sekä tuotekehitys- ja innovaatio-osaamista, joita XAMKin opetus ja tutkimus tukevat. LUT-yliopistolla on Kouvolassa raideliikenteen professuuri, ja erityisoppilaitokset KRAO ja ROK kehittävät raideliikenteen osaamista kouluttamalla ammattilaisia. 

– Koulutus, tutkimus ja innovaatiotoiminta sekä vahva kaupungin tuki toiminnalle ovat lyömätön kombinaatio, Kimmo Niemi sanoo.

Rautatie- ja maantieterminaali -hanke Kouvola RRT (Rail and Road Terminal) on osa Kouvolan logistiikka-alan ja terminaalitoimintojen kehittämistä. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Kouvolaan rakentuu moderni, eri kuljetusmuotoja yhdistävä intermodaaliterminaali. Siitä tulee kuin satama sisämaahan. Toimintaa operoi hallinnointiyhtiö satamayhtiön tavoin. Terminaalin arvioitu käyttöönotto on v. 2023. Sen koko on n. 42 ha ja kokonaiskustannusarvio on 39,3 milj. €, josta Kouvolan kaupungin osuus on n. 27 milj. €. Väylävirasto rahoittaa hanketta n. 4,4 milj. € ja EU n. 7,9 milj. €.

Sivun alkuun