Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen vieraili Kouvolassa perjantaina

Ministeri Pekonen vierailulla Kouvolassa

Keskusteluissa nousivat esiin muun muassa erikoissairaanhoidon palveluiden turvaaminen koko Kymenlaaksossa, soteuudistus sekä järjestöyhteistyön malli

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen vieraili Kouvolassa perjantaina. Ministeri Pekonen tapasi hotelli Vaakunassa muun muassa kaupunginjohtaja Marita Toikan, kehitysjohtaja Petteri Portaankorvan, hyvinvointijohtaja Arja Kummun ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Helmisen sekä muita kaupungin viranhaltijoita ja poliittisia päätöksentekijöitä. Vaakunasta ministeri suuntasi Porukkatalolle, jossa hän tapasi Kouvolan Hyvinvointiyhdistyksen edustajat ja osallisuuskoordinaattori Anne Erikssonin.

Vierailun aikana keskusteltiin muun muassa erikoissairaanhoidon palveluiden turvaamisesta Kymenlaaksossa ja Kouvolassa, sote-uudistuksen merkityksestä sekä Kouvolassa kehitetystä järjestöyhteistyön mallista. Esiin nousi myös Kymsotelle haastetta tuova talouden tasapainottaminen sekä optimaalisen palveluverkon rakentaminen sekä maakunnan Kotka-Kouvola-kaksinapaisuus.

− Kouvolan kaupungin näkökulmasta ministerivierailut ovat tärkeä vaikuttamisen kanava. Keskustelussa on tärkeää nostaa esille kaupungille tärkeitä asioita ja edunvalvonnan kohteita. Yhteinen keskustelu mahdollistaa taustojen avaamisen ja perustelujen esittämisen molemmin puolin, hyvinvointijohtaja Arja Kumpu sanoo.

Ministerivierailun aikana käydyissä keskusteluissa nousi vahvasti esiin erikoisairaanhoidon palveluiden turvaaminen ja vahvistaminen.

− Kouvolan kaupungin alueella asuu puolet maakunnan väestöstä, ja kouvolalaisille on tärkeää, että saavutettavat erikoissairaanhoidon palvelut sekä 24/7 yleis- ja akuuttilääketieteen päivystys jatkuvat myös sote-uudistuksen jälkeen, Kumpu sanoo.

Kymenlaakson keskussairaala hakee sote-uudistuksen yhteydessä laajan ympärivuorokautisen sairaalan statusta. Toteutuessaan status mahdollistaisi asukkaiden sujuvan hoitoon pääsyn, tukisi osaavan henkilöstön rekrytointia sekä vahvistaisi alueen vetovoimaa ja tulevien hyvinvointialueiden yhdenvertaisuutta.

Sote-uudistuksen tulevalle hyvinvointialueelle haastetta tuo rahoituspohjan riittävyys. Jos alueen muodostaa nykyinen Kymsote, rahoitus vähenee viimeisimpien rahoituslaskelmien mukaan noin 12 miljoonaa euroa nykyisestä rahoituspohjasta. Tämä haastaa tulevan hyvinvointialueen uudistamaan toimintaprosesseja sekä optimoimaan palveluverkkoa. Kouvolan kaupungin näkökulmasta on tärkeää varmistaa saavutettavat ja tarpeeseen vastaavat sote-palvelut alueella.

Positiivisena asiana esiin nousi Kouvolassa kehitetty järjestöyhteistyön toimintamalli. Malli kokoaa järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön sekä kumppanuuden mallit ja käytänteet yksiin kansiin ja palvelee kaikkia osapuolia.

− Myös kuntayhtymän ja tulevan hyvinvointialueen kanssa tehtävässä yhteistyössä on tärkeää tunnistaa ne keskeiset yhdyspinnat, joiden haltuunotto tukee kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä. Ennakoiva ja oikein ajoitettu työ on merkityksellistä kuntalaisten hyvinvoinnin näkökulmasta, Kumpu linjaa.

Lisätietoja:

Arja Kumpu, hyvinvointijohtaja, 0206157429, arja.kumpu@kouvola.fi