Sepäntielle suunnitteilla peruskorjaus sekä uusi kevyen liikenteen väylä

Suunnitelma sisältää myös meluvallin rakentamisen uusien omakotitalotonttien suojaksi Lassilanpellontieltä leviävää melua vastaan.

Kuusankoskella sijaitsevalle Sepäntielle välillä Kuntalantie – Kettumäentie ja Lassilanpellontien meluvallille välillä Sepäntie 8 – Pohjankorventie on laadittu katu- ja yleisen alueen suunnitelma.

Suunnitelmassa toteutetaan uutta asemakaavaa siten, että Sepäntien länsipuolella sijaitsevat uudet omakotitalotontit ovat luovutettavissa maankäytön toteuttamisohjelman mukaisesti.

Sepäntie peruskorjataan ja kadun itäpuolelle rakennetaan uusi kevyen liikenteen väylä. Läpiajoyhteys Pohjoistielle esitetään katkaistavaksi Sepäntien ja Kettumäentien liittymän pohjoispuolelta. Tavoitteena on vähentää Sepäntielle ohjautuvaa läpiajoliikennettä, hillitä liikennenopeuksia sekä parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta.

Meluvalli uusien omakotitonttien suojaksi

Sepäntielle on asemakaavassa osoitettu uusia tyhjiä tontteja kortteleissa 197 ja 198. Asemakaava mahdollistaa meluvallin rakentamisen uusien omakotitalotonttien suojaksi Lassilanpellontieltä leviävää melua vastaan.

Lassilanpellontien itäpuolelle, uusien omakotitalotonttien kohdalle, rakennetaan noin 400 metriä pitkä ja 2,5 metriä korkea meluvalli rakentamisen ylijäämämaista. Meluvallien lomaan, asemakaavan mukaiselle puistoalueelle, rakennetaan kivituhkapintaiset uudet puistoväylät.

Lassilanpellontie on vilkas pääkatu, jossa nopeusrajoitus on 50 km/h. Vilkkaasta liikenteestä syntyy häiritsevää liikenteen melua ja meluvallilla on mahdollista vähentää melun leviämistä idän suuntaan sekä lisätä Sepäntien tyhjien tonttien kysyntää.

Kaivumaiden läjitys ja hyötykäyttö mahdollisimman lähellä rakennuskohdetta tiputtavat kadun rakennuskustannuksia, koska rakentamiseen käyttökelvottomien kaivumassojen kuljetusmatkat lyhenevät. Meluvalli pyritään tekemään puuistutuksia lukuun ottamatta kadun rakentamisesta syntyvistä ylijäämämassoista.

Hankkeen kustannusarvio on 435 000 € (alv 0 %), joka sisältää myös suunnittelun ja rakennuttamisen kustannukset.

Tekninen lautakunta päättää suunnitelman hyväksymisestä kokouksessaan 22.3.2022.

Lisätietoja:

kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka puh. 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi ja

suunnittelupäällikkö Tapani Vuorentausta, puh. 020 615 7096, tapani.vuorentausta(at) kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat Kouvolan kaupungin Dynasty tietopalvelussa

Sivun alkuun