Seniorikuntoilupisteet koetaan kyselyn mukaan tarpeellisiksi

Kouvolan kaupunki haluaa edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja lisätä omatoimista liikkumista kehittämällä vapaasti käytössä olevia liikuntapaikkoja. Syksyn 2021 aikana kaupunki on kartoittanut yli 65-vuotiaiden kouvolalaisten liikuntatottumuksia sekä mielipiteitä kaupungin liikuntapalveluista ja -paikoista. Selvityksen tulokset auttavat kaupunkia liikuntaan liittyvässä suunnittelussa ja päätöksenteossa. Laajan liikuntakyselyn lisäksi toteutettiin 27.9.-17.10.2021 erillinen kysely koskien erityisesti ikääntyville kohdennettuja ulkokuntoilupisteitä. Kyselyyn saatiin 90 vastaustausta.

Nainen kuntoilee, istuu penkillä ja polkee jaloilla liikuntavälinettä

Kyselyvastauksissa senioreille suunnattuja ulkokuntoilupisteitä toivottiin tasaisesti ympäri Kouvolaa, niin Valkealaan, Myllykoskelle, Kuusankoskelle, keskusta-alueelle, Jaalaan, Korialle, Elimäelle kuin Inkeroinen-Anjalaankin. Toiveet sijainnista korreloivat melko hyvin siihen, missä yli 55-vuotiaat kouvolalaiset asuvat ja missä on jo nykyisin virkistysalueita, kuten puistoja ja liikuntapaikkakeskittymiä. Kyselyyn vastanneet kokivat seniorikuntoilupisteiden olemassaolon erittäin tarpeelliseksi. Vain alle 5 henkilöä ei kokenut niitä ollenkaan tarpeelliseksi.  Vastaajista valtaosa käyttäisi kuntoilupistettä päivittäin tai ainakin viikoittain, jos sellainen sijaitsisi lähellä kotia. Kuntoilupisteen toivotaan kyselyvastausten perusteella sijaitsevan maksimissaan viiden kilometrin etäisyydellä kodista. Vähän yli puolet vastaajista toivoi saavansa ohjausta kuntoiluvälineiden käyttöön mieluiten kuvallisen ohjetaulun muodossa. Kuntoiluvälineiden toivotaan vastausten perusteella ylläpitävän erityisesti liikkuvuutta, alaraajojen voimaa ja tasapainoa.

Kuntoilupisteet kaikkien käytössä

Seniorikuntoiluvälineet ovat maksutta asukkaiden vapaassa käytössä olevia ulkokuntoiluvälineitä, joissa on huomioitu erityisesti ikääntymisen mukanaan tuomat fyysiset muutokset. Elämänlaadun ja toimintakyvyn ylläpidon näkökulmasta yläraajojen liikelaajuuksien, suurten alaraajojen lihasten ja hyvän tasapainon säilyttäminen ovat tärkeitä. Omatoiminen liikkuminen muun muassa ulkokuntoiluvälineillä tukee toimintakyvyn säilymistä ja on mukava lisä kävely- ja pyörälenkkeihin.

Kouvolassa on jo nykyisellään muutamia senioreille kohdennettuja ulkokuntoiluvälineitä. Uusimmat niistä sijaitsevat Jaakonpuiston leikkipaikan yhteydessä. Kaikille soveltuvia ulkoliikuntavälineitä on 16 eri kohteessa ympäri kaupunkia. Näiden lisäksi niitä löytyy myös kuntopolkujen varsilta.

Kyselyn yhteenvetoraporttiin voit käydä tutustumassa osoitteessa www.kouvola.fi/kyselyt. Myöhemmin talvella toteutetaan vastaava ulkokuntoilupisteitä koskeva kysely, jossa kohderyhmänä ovat nuoret ja työikäiset. Kyselystä tiedotetaan erikseen sen avautuessa. Molempien kyselyiden vastauksia hyödynnetään uusien kuntoilupisteiden sijoittelun ja tarkemman sisällön suunnittelussa.

Lisätietoja: Kaisa Niilo-Rämä, kaavoitusarkkitehti, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 7404 ja Liisa Mäkitalo, suunnitteluhortonomi, puh. 020 615 5441 etunimi.sukunimi@kouvola.fi