Selvitys matonpesupaikkojen ja koira-aitausten vähentämisestä lautakuntakäsittelyyn

Tekninen lautakunta saa päätettäväkseen ensi tiistaina ehdotuksen lakkautettavista matonpesupaikoista ja koira-aitauksista. Ehdotukset asetetaan kokouksen jälkeen julkisesti nähtäville asianosaisten mielipiteiden kuulemista varten.

"Matonpesupaikka"
Matonpesupaikka

Palveluverkkoselvityksen yhteydessä kaupunginvaltuusto on asettanut matonpesupaikkojen ja koira-aitausten osalta vähintään 20 000 euron vuotuiset kunnossapidon säästötavoitteet sekä 0,3 milj. euron investointien vähentämistavoitteet.

Matonpesupaikoista tehdyn selvityksen perusteella tekniselle lautakunnalle esitetään, että

 • Valkealan kirkonkylän (Uimarannantien) matonpesupaikka lakkautetaan sen huonon kunnon takia,
 • Vekaranjärven matonpesupaikka lakkautetaan sen vähäisen käytön takia.
 • Utin matonpesupaikka lakkautetaan sen vähäisen käytön takia.
 • Tirvan matonpesupaikan kunnossapito kaupungin toimesta lakkautetaan. Matonpesupaikka on ollut alun perin kyläyhdistyksen hoidossa eikä sopimusta sen siirtymisestä kaupungin hoitoon ole löydetty. Paikan kunnossapito palautetaan sen välineiden omistajalle.
 • Kuusankosken alueen matonpesupaikkojen määrä puolitetaan. Nykyisellään matonpesupaikkoja on neljä kappaletta, mikä ei ole tasavertaista muihin kaupunginosiin nähden. Lakkautettavaksi esitetään Savistenpellon ja Väkkärän matonpesupaikat.
 • Jaalan matonpesupaikka siirretään parempien kulkuyhteyksien varrelle.

Lakkauttamisella tarkoitetaan, että kaupunki ei enää kunnossapidä niitä kustannuksellaan. Mikäli kyläyhdistykset tms. eivät ota niitä hoitoonsa (sellaisenaan), matonpesupaikat tullaan purkamaan.

Kouvolan kaupunki huolehtii kesäisin 19 matonpesupaikasta eri puolella Kouvolaa. Matonpesupaikoilla on ympäristönsuojelullinen näkökohta; mattoja ei pestä järvessä vaan pesuvedet johdetaan viemäriin. Matonpesupaikkojen poistaminen voi aiheuttaa sen, että asukkaat ryhtyvät enemmässä määrin pesemään mattojaan mökkirannoilla.

Matonpesupaikat ovat osaltaan myös yksi kaupunkilaisia viehättävistä kesäpaikoista.

Koira-aitauksista tehdyn selvityksen perusteella lautakunnalle esitetään, että

 • Eskolanmäen asuinviihtyvyyttä haittaava koira-aitaus puretaan,
 • Palomäen huonohkossa kunnossa oleva koira-aitaus puretaan,
 • Rekolan ja Valkealan koira-aitaukset puretaan kunnossa- ja puhtaanapitokustannusten pienentämiseksi.
 • Mäyräkorven koira-aitauksesta luovutaan, kun se saavuttaa käyttöikänsä pään. Aitaukselle ei tehdä kunnossapitoluonteisia korjauksia elinkaarensa aikana.
 • Kasarminmäen koira-aitaus puretaan, kun Kasarminkadun uudet liikennejärjestelyt toteutuvat.
 • Uusia koira-aitauksia ei rakenneta.

Kouvolassa on nykyisin 7 koira-aitausta. Koira-aitausten palvelujen tarjonta vaihtelee kunnittain ja on vapaaehtoista palveluntarjontaa.

Esitysten perusteena on kaupunginvaltuuston asettama säästötavoite investointi- ja kunnossapitokuluista.

Tekninen lautakunta asettaa ehdotukset julkisesti nähtäville asianosaisten kuulemista varten.

Lisätietoja matonpesupaikoista:

kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi ja

talonrakennusmestari Harri Lekander, puh. 020 615 5467, harri.lekander(at)kouvola.fi

Lisätietoja koira-aitauksista:

kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi ja

puistomestari Minna Vanhala, puh. 020 615 7119, minna.vanhala(at)kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Sivun alkuun