Sarkolan koulun rakennustyöt alkavat ensi viikolla

Uuden Sarkolan koulun havainnekuva

Työmaa-alueen lähistöllä liikuttaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta

Sarkolan koulun rakennuslupa hyväksyttiin 18. helmikuuta rakennus- ja ympäristölautakunnan ylimääräisessä kokouksessa.

Lupahakemuksen hyväksymisen yhteydessä saatiin myös lupa rakennustyön aloittamiseen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Urakoitsija aloittaa rakennustöitä valmistelevat työt 1. maaliskuuta alkavalla viikolla eli viikolla 9. Ensimmäisenä aurataan rakennusalue, perustetaan ja pystytetään työmaatoimisto sekä aidataan työmaa-alue.

Paalutus alkaa arviolta viikolla 11, mitä ennen tätä katselmoidaan tarvittavalta laajuudelta lähikiinteistöt. Urakoitsija on suoraan yhteydessä kyseisten kiinteistöjen omistajiin. Paalutus, ja näin ollen myös siitä lähiseudulle aiheutuva haitta, kestää noin kaksi viikkoa.

  • Työmaasta valitettavasti aiheutuu lähiseudulle hetkellistä haittaa. Urakoitsijalla on kuitenkin tavoitteena saada melua aiheuttavat työvaiheet nopeasti ohi. Työaika työmaalla on pääsääntöisesti arkipäivisin kello 7-16, mutta kaupungin järjestyssääntöjä noudattaen tästä voidaan satunnaisesti poiketa, rakennuttajapäällikkö Anneli Vartiainen Kouvolan kaupungin tilapalveluista kertoo.

Sarkolan koulu otetaan käyttöön elokuussa 2022. Vartiainen muistuttaa, että pääsy työmaa-alueelle on muilta kuin työmaalla työskenteleviltä kielletty.

  • Kaupunki toivoo, että lähialueen koululaisten huoltajat kertovat työmaan alkamisesta lapsilleen: on tärkeää painottaa, että työmaa-alueelle ei saa mennä. Lisäksi lapsia tulee muistuttaa siitä, että työmaan lähellä liikuttaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Varsinkin maanrakennus- ja perustusvaiheessa alueella liikkuu myös isoja kuorma-autoja ja työkoneita, joten tarkkaavaisuutta ei voi liikaa korostaa.

Lisätiedot:

Anneli Vartiainen, rakennuttajapäällikkö, Kouvolan kaupunki, anneli.vartiainen(at)kouvola.fi

Kimmo Hyry, aluejohtaja, Lehto Tilat Oy,
kimmo.hyry(at)lehto.fi