Salpausselänkadulla käynnistyy 6.5. kaukolämpöverkon perusparannustyöt

Mies työskentelee kaukolämpökaivannossa.

KSS Lämpö aloittaa maanantaina 6.5.2024 kaukolämpöverkon perusparannustyöt Kouvolan keskustassa Salpausselänkadulla. Työt aiheuttavat muutoksia alueen liikennejärjestelyihin

Työmaa sijoittuu Salpausselänkadulla 260 metrin matkalle Marjoniementien ja Savonkadun risteyksien väliselle alueelle. Maanantaina 6.5. käynnistyvät perusparannustyöt jatkuvat arviolta heinäkuun loppuun saakka.

Kaukolämpöverkon perusparannuksella lisätään lämmön toimitusvarmuutta. Lämmönjakelu alueella pysyy työn aikana pääosin normaalina. Mahdollisista keskeytyksistä KSS Lämpö tiedottaa asianosaisille erikseen.

Työmaa tuo muutoksia liikennejärjestelyihin

Työmaasta aiheutuu muutoksia alueen liikennejärjestelyihin sekä ajoväylälle että kevyen liikenteen väylille. Ohjaukset mahdollisille kiertoteille toteutetaan työn etenemisen mukaan. Salpausselänkadulla tehtävät ajoradan poikitukset toteutetaan yöaikaan, jolloin liikennettä on vähemmän. Näistä liikenteen erillisjärjestelyistä KSS Lämpö tiedottaa tarkemmin lähempänä.

Kaikki KSS Lämmön työmaan kaivannot suojataan aidoin ja puiston väylät työmaalle suljetaan. Alueella liikkuvia pyydetään seuraamaan opasteita ja noudattamaan erityistä varovaisuutta työmaata ohitettaessa.

Lisätiedot:
Paavo Salmi, rakennuttamispäällikkö, KSS Lämpö Oy, +358 41 732 0866

KSS Lämpö Oy

KSS Lämpö tuottaa lämpöä ja lämmittää koteja sekä julkisia rakennuksia ympäri Kouvolan seutua. Liittymäasiakkaita KSS Lämmöllä on yli 3 000. KSS Energia -konserniin kuuluvana yhtiönä KSS Lämmön tavoitteena on tarjota #puhtaastiparasta. Lisätiedot: kssenergia.fi/lampo/kaukolampo.

Sivun alkuun