Saimaan kanavan korjausmäärärahoja esitetään kohdennettavaksi Vt 15 kunnostukseen

Kymenlaakson keskeiset toimijat ovat lähettäneet vetoomuksen Liikenne- ja viestintäministeriöön sekä varautumisen ministeriryhmälle Saimaan kanavan määrärahojen siirtämisestä vt15 kunnostukseen.

Saimaan kanavan sulkujen pidennys ei ole enää ajankohtainen liikennehanke Venäjän hyökkäyssodan seurauksena. Sen sijaan hallituksen tulisi vahvistaa nyt kaikin keinoin Suomen huoltovarmuutta ja yhä tärkeämpää on sujuvoittaa maan sisäisiä yhteyksiä huoltovarmuuden turvaamiseksi.

Valtatie 15 nousee koko Kaakkois- ja Itä-Suomen merkittävimmäksi elinkeinoelämän liikenneväyläksi, Saimaan kanavan liikenteen etsiytyessä pitkäksi aikaa muille väylille. Suomen hallitus aikoo perua Saimaan kanavan suurremontin. Rahoituksen perumisen syynä on Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siitä seuranneet pakotteet. Kymenlaakson halki kulkeva pääväylä, Valtatie 15, on linkki EU:n TEN-T ydinverkkoon kuuluvien HaminaKotka Sataman, Kouvolan rautatieterminaalin (RRT) ja E18-tien välillä.

Kymenlaakson keskeiset toimijat esittävät ministeriöille, että Saimaan kanavan korjaamiseen varatut määrärahat kohdennetaan valtatien 15 parantamiseen välillä Kotka–Kouvola. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen mukaan valtatie 15:n parantamisen kustannusarvio on 130 miljoonaa euroa.

Valtatie 15 on tärkeä väylä huoltovarmuuden näkökulmasta, kulkeehan sitä pitkin HaminaKotkan satamasta Itä- ja Pohjois-Suomeen merkittävät määrät kaupan tavaraa ja teollisuuden raaka-aineita. Teollisuuden investointien saamiseksi Kymenlaaksoon on muuttuneessa tilanteessa kiinnitettävä erityistä huomiota tiestöön. Väylien tulee olla priimakunnossa, jotta saamme maakuntaan edelleen teollisia investointeja ja lisää yrityksiä korvaamaan menetettyä idänkauppaa.

Valtatie 15 sisältyy Liikenne 12 -suunnitelman mukaisesti Väyläviraston investointiohjelmaan 2023–2030 ja on priorisoitu siinä kuuden tärkeimmän tieväylän listalle. Valtatie 15 on Kaakkois-Suomen liikennestrategian listauksessa tiehankkeiden ykkössijalla.

Valtatie 15:n merkitys koko maan huoltovarmuudelle on keskeinen. HaminaKotkan sataman ja Kouvolan RRT-alueen kautta kulkee maan huoltovarmuudelle tärkeitä kaupan tavarakuljetuksia ja teollisuuden kuljetuksia Itä- ja Pohjois-Suomeen.

Lue uutinen Valtatie 15 nousee Kaakkois- ja Itä-Suomen merkittävimmäksi liikenneväyläksi (Kymenlaakson liiton verkkosivut)

Lue Vetoomus Saimaan kanavan korjausmäärärahat valtatie 15 Kotka-Kouvola kunnostamiseen (pdf 0,1 mt)

Sivun alkuun