Sää aiheuttaa auraajille haasteita – odotettavissa lunta, räntää, vettä, kovaa tuulta ja liukkautta

Kaupungin kaikki 70 aurausyksikköä ovat jälleen valmiina tuleviin sateisiin. Olosuhteet ovat varsin haasteelliset, koska edellisten lumien siivoaminenkin on vielä kesken. Sään lauhtuminen ja kova tuuli hankaloittavat työtä entisestään. Työnjohdolle ja auraajille toivotaan työrauhaa ja palautteet toivotaan laitettavan esisijaisesti palautepalvelun kautta.

Mikäli sääennusteet toteutuvat, kaupungin hoidossa oleville liikennealueille lähtevät tiistaina aamuyöstä kaikki, noin 70 aurausyksikköä. Lumisade, kova tuuli, sään lauhtuminen ja sen myötä mahdollinen vesisade hankaloittaa liikkumista ja voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Aurauskohteita priorisoidaan ja keskitytään liikenneväylien auraamiseen kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Pää- ja kokoojakadut aurataan ensin, sen jälkeen tonttikadut. Ennustetuilla lumimäärillä kevyen liikenteen väylien aurauksissa varmasti tulee viivettä. Viime viikon lumisateiden jälkien siivoaminen jatkuu edelleen ja uutta lunta on tulossa, joten olosuhteet tulevat olemaan varsin haasteelliset.

Katujen varsilla olevat autot haittaavat merkittävästi aurausta. On erittäin tärkeää, ettei autoja jätettäisi katujen varsille parkkiin, jos ne vain kiinteistöjen pihoille mahtuvat.

Varaudutaan olosuhteisiin ja autetaan toisiamme

Muistetaan myös, että mm. tonttiliittymien aukipitäminen kuuluu kiinteistölle. Kolaamista varmasti riittää meille kaikille. Jokaisen on hyvä varautua olosuhteisiin. Yhteisöllisyys, vaikkapa naapurin vanhusten auttaminen lumitöissä olisi arvokasta hankalissa olosuhteissa. Lumilapio auton takakontissa saattaa pelastaa hankalasta tilanteesta, sillä ulkopuolista apua ei välttämättä ole nopeasti saatavilla.

Työrauha auraajille – palautteet palautepalvelun kautta

Katujen kunnossapitohenkilöstö toivoo kansalaisilta kärsivällisyyttä aurausta odottaessa ja että työnjohdolle ja auraajille annetaan työrauha. Auraajat varmasti tekevät parhaansa. Palautteet toivotaan laitettavan esisijaisesti kaupungin sähköisen palautepalvelun kautta. Sieltä palautteet tulevat välittömästi katujen kunnossapitoa hoitavien tiedoksi ja toimenpiteitä varten.

Varovaisuutta liikenteessä

Liikenteessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Kannattaa miettiä, voiko siirtää tien päälle lähtöä pahimman yli tai varata ainakin selkeästi enemmän aikaa matkan tekoon.

Lumen ajoa vähennetty säästösyistä – Lumikasat eivät ole leikkipaikkoja!

Lumen ajo katujen varsilta lumenkippauspaikoille aiheuttaa merkittävän osa lumitöiden kustannuksista. Jos lunta tulee paljon, pyritään tänä talvena aikaisempaa enemmän sijoittamaan lumia aurauksen yhteydessä lähisiirtona kaupungin omistamille alueille, mm. puistokaistoille ja tyhjille tonteille. Aurauksesta syntyviä lumikasoja ei ole tarkoitettu lasten leikkipaikoiksi. Lumikasaan tehty liukumäki tai tunneli voi aiheuttaa vakavan onnettomuuden.

Yksityisten kiinteistöjen lumia ei saa tuoda kaupungin omistamille alueille!

Jälkien siivoaminen vaatii aikaa

Suuren lumisateiden jälkien siivoaminen kestää vähintään kaksi viikkoa. Työtä vaativat mm. lumen poisajo, lumen lähisiirrot, näkemien avaaminen, katujen leventäminen.

Liukkaudentorjuntaa tarvittaessa

Liukkaudentorjuntaa tehdään tarvittaessa. Turvallisuuden kannalta tärkeimpiä hoitokohteita ovat risteysalueet, suojatiet, sillat, alikulut, mäet, jalankulku- ja pyöräilyväylät, joissa liukkaus todennäköisesti saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Liukkaudentorjuntaan käytetään hiekoitussepeliä.  Liukkautta torjutaan lisäksi käyttämällä työkoneissa karhentavia reikä- tai hammasteriä. Pääväylillä, kiertoliittymissä ja risteysalueilla voidaan liukkautta torjua myös suolaa käyttämällä.

Sivun alkuun