Ruuhveltille uusi paikka ja puinen katos

Höyryveturi Ruuhveltti siirretään kevään aikana Pilkepuistoon ja samalla se saa ympärilleen puurunkoisen katoksen, joka antaa veturille pitkään kaivatun sääsuojan. Katoksen suunnittelevat ja toteuttavat Aalto-yliopiston puuarkkitehtuurin opiskelijat yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa.

Höyryveturi Ruuhveltti alustallaan. Taustalla sininen taivas.

”Vilinä” on kansainvälisen yhteistyön tulos

Katoksen arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta sekä toteutuksesta vastaa Aalto-yliopiston kansainvälinen opiskelijaryhmä, jolle työ on osa Wood Program -nimistä vuoden mittaista koulutusohjelmaa. Vaikka mukana on yksitoista opiskelijaa kahdeksasta eri maasta, antoi ryhmä katokselle suomenkielisen nimen ”Vilinä” kuvaamaan junan liikkeen inspiroimaa suunnitelmaa. Työ perustuu ryhmän Ranskasta saapuneen jäsenen Marfa Ivanovan ehdotukseen, joka on saanut inspiraation suomalaisesta metsämaisemasta ohikiitävän junan kyydistä nähtynä.

Arkkitehtuurisesti päätavoitteena työssä on ollut suunnitella kiinnostava ja puumateriaalia uudella tavalla hyödyntävä sekä kestävä katos, joka ei kuitenkaan kilpaile huomiosta suojaamansa veturin kanssa. Kaikki koulutusohjelman osallistujat tekivät oman ehdotuksensa, joista valikoitui viisi parasta yhteistyössä kaupungin ja yliopiston kanssa. Lopullisen ehdotuksen valinta tehtiin muun muassa perusteena puurakenne, jota aikaisemmin ei ole juuri opinto-ohjelmassa ollut tutkittu ja hyödynnetty. Kauempaa katsottuna katos onkin se, joka kiinnittää ohikulkijan huomion ja paljastaa Ruuhveltin kokonaisuudessaan vasta lähietäisyydeltä.

Aalto-yliopiston puurakentamisen professori Pekka Heikkisen mielestä todellinen suunnittelu- ja rakennustehtävä antaa opiskelijoille hyvän mahdollisuuden oppimiseen. ”Siinä käydään läpi rakennushankkeen vaiheet vaikeuksineen ja ratkaisuineen aina ensimmäisestä luonnoksesta valmiiseen rakennukseen asti”.

Ruuhveltin katos on jo toinen yhteistyöprojekti Wood Program -koulutusohjelman kanssa. Kesällä 2019 valmistui Korian rautatieseisakkeelle puinen katos, jonka suunnittelusta ja rakentamisesta vastasivat niin ikään Aalto yliopiston opiskelijat.

Katoksen suunnitelmia ja suunnittelu- sekä rakennusprosessia voi seurata hankkeen verkkosivuilla ja Instagram-sivuilla.

Ruuhveltti katoksineen sijoitetaan Pilkepuistoon

Ruuhveltti sijoitetaan nykyisestä paikastaan noin 300 metriä länteen Pilkepuistoon, joka saneerataan samassa yhteydessä. Työ alkaa katoksen perustusten rakentamisella toukokuun alkupuolella ja niiden valmistuttua veturivanhus siirretään uuteen paikkaan. Tämän jälkeen opiskelijat alkavat rakentaa itse katosta, jonka on määrä valmistua kesäkuun aikana. Katoksen materiaaliksi on valikoitunut CLT-levy. Katokseen tulee valaistus ja mahdollisesti myös lasiseinät. Pilkepuiston viherrakentaminen ajoittuu syksyyn, jolloin alueelle muun muassa tehdään uusia istutuksia sekä asennetaan kivetys veturin ympärille. Lisäksi rakennetaan uusia kevyen liikenteen väyliä puistosta keskustaa kohti sekä matkakeskuksen suuntaan. Ruuhveltin siirrolla varaudutaan Matkakeskuksen mahdolliseen laajentumiseen länteen päin.

Tekninen johtaja Hannu Tylli kertoo, että Kouvolan kaupunki haluaa toimia esimerkkinä muille kunnille ja yrityksille edistämällä puurakentamista sekä puun monipuolista käyttöä erityyppisissä rakennushankkeissa.

Kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka on iloinen, että Kouvolassa on tulossa yhteisprojektin myötä nyt jo toinenkin pala kansainvälistä designia nuorten tulevien arkkitehtien toteuttamana. Ensimmäinen yhteistyöprojekti valmistui Korian seisakkeelle asuntomessukesänä 2019.

Lisätietoa:

Aalto-yliopisto:
Wood Program ohjelman johtaja, professori Pekka Heikkinen, 050 377 3786, pekka.heikkinen (at) aalto.fi

Kouvolan kaupunki:
kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka (at) kouvola.fi

Sivun alkuun