Rumpukuja 2 purettaneen toukokuun 2022 aikana

Kouvolan kaupunki on kilpailuttanut Rumpukuja 2:n keskeneräiseksi jääneen talon purkamisen. Purku-urakoitsijaksi valikoitui Terra Infra Oy. Purku-urakan hinta on 58 550 euroa (alv. 0 %). Sopimus purku-urakasta allekirjoitetaan huhtikuun loppupuolella ja purkutyöt käynnistyvät toukokuussa lumen ja roudan sulettua. Purkamisen ja tontin siistimisen arvioidaan vievän aikaa noin kaksi viikkoa.

Purkaminen perustuu teknisen lautakunnan lupajaoston 3.11.2021 tekemään teettämisuhan täytäntöönpanopäätökseen. Päätöstä yritettiin loppuvuodesta 2021 toimittaa tuloksetta haastetiedoksiantona. Päätös annettiin tämän jälkeen yleistiedoksiantona kaupungin nettisivujen kautta, eikä päätöksestä määräaikana valitettu.

Kiinteistö on tämän hetken tiedon perusteella siirtymässä Valtiokonttorille, joka voi kaupungin hakemuksesta luovuttaa kiinteistön kaupungille. Kouvolan kaupunki myy kiinteistön eteenpäin, kun omistukseen liittyvät asiakirjat ovat kunnossa.  Purkamiskustannukset ovat jäämässä Kouvolan kaupungille, mutta kiinteistön myynnillä toivotaan saavan katetuksi ainakin osa kustannuksista.

Purkutöiden alkamisen tarkemmasta ajankohdasta informoidaan ajankohdan selvittyä.

Lisätiedot 19.4.2022 alkaen:

Sami Suoknuuti, kaupungingeodeetti, puh. 020 615 5436 sami.suoknuuti(a)kouvola.fi

Risto Mikkola, rakennusvalvontapäällikkö puh. 020 615 8237 risto.mikkola(a)kouvola.fi

Sivun alkuun