Puoliväli häämöttää intermodaaliterminaalin rakentamisessa

RRT-työmaalla näkyy joulukuussa sorakenttä, jossa on sorakasoja, vesilammikoita ja työkoneita.

Työt Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin työmaalla Kullasvaarassa ovat edenneet sujuvasti loppuvuoden leudoissa säissä. Työ jatkuu ensi vuonna kaupunginvaltuuston tekemän investointipäätöksen turvin. Kouvola RRT eli rautatie- ja maantieterminaalin -hanke on osa Kouvolan logistiikka-alan ja terminaalitoimintojen kehittämistä ja yksi Kouvolan kaupungin strategisista kärkihankkeista.

Rautatie- ja maantieterminaalialueen (Rail and Road Terminal) ensimmäisen vaiheen eli intermodaaliterminaalin rakentaminen alkoi viime vuonna. Valmista on arviolta vuonna 2022. 

─ Terminaalista on rakennettu noin 40 prosenttia. Tehtyinä ovat kalliolouhinnat, painopenkereet ja salaojitus sekä Tykkimäentien ja Kultasuontien rakentaminen, projektipäällikkö Tero Valtonen kertoo. 

Tällä hetkellä terminaalialueella tehdään muun muassa maansiirtotöitä, intermodaaliterminaalissa rakennettujen esikuormituspenkereiden purkutyötä ja ylijäämämassojen purkua. Myös intermodaaliterminaalin rakennekerroksia ja salaojia rakennetaan. 

Lähiaikoina on alkamassa myös hulevesialtaiden ja -viemäreiden rakentaminen sekä valaisinpylväsperustusten ja kaapelisuojaputkien asentaminen. 

Kun RRT:n ensimmäinen vaihe eli intermodaaliterminaali on valmis, käynnistyy vaihe kaksi eli uusien logistiikkatonttien tekeminen. Tonttien markkinointi alkaa ensi vuonna. Logistiikka-alueen toisen vaiheen arvioidaan olevan käyttöönottovaiheessa vuonna 2023.  

Kolmatta vaihetta suunnitellaan Kullasvaaran pohjoisosaan, valtatie kuuden tuntumaan. Yritys- ja logistiikkatonttien alueelle tulee monipuolisia tontteja laajalle yrityskentälle. Alueen asemakaavoitus on meneillään ja valmistuu vuonna 2021.  

Yhdeksän miljoonaa ensi vuoden investointeihin 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi viime viikolla esityksen 9 miljoonan euron investoinnista RR-terminaalin rakentamiseen ensi vuonna. RRT-hankkeen ykkösvaihetta, intermodaaliterminaalin rakentamista, rahoittavat Kouvolan kaupungin lisäksi Suomen valtio ja Euroopan unioni.  

─ RRT-investointiin on tähän mennessä käytetty noin 12,8 miljoonaa euroa. Tässä on mukana vuoden 2020 talousarviossa oleva summa. Kymmenen vuoden investointisuunnitelmassa hankkeeseen on arvioitu käytettävän yhteensä 29,4 miljoonaa euroa (netto), kertoo Kouvolan kaupungin talousjohtaja Hellevi Kunnas. 

Hallinnointiyhtiö aloittaa vuoden alussa 

RRT-alueen hallinnointia ja markkinointia varten perustetaan erillinen hallinnointiyhtiö, Railgate Finland Oy. Kouvola Innovation Oy:n tytäryhtiönä yritys hoitaa muun muassa terminaalialueen markkinoinnin yrityksille, sijoittumistarjoukset ja esisopimukset jo ennen alueen valmistumista ja käyttöönottoa vuosina 2021-2022.  

Hallinnointiyhtiö vastaa myös muun muassa alueen hallinnoinnista, vuokraamisesta ja markkinoinnista, infrastruktuurin kehittämisestä, hallinnasta ja hoitamisesta sekä turvallisuus- ja ympäristöratkaisujen kehittämisestä. 

Lisätietoja: 

www.kouvola.fi/RRT

talousjohtaja Hellevi Kunnas, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas@kouvola.fi 

Railgate Finland projektipäällikkö Tero Valtonen, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 8086, tero.valtonen@kouvola.fi 

Kouvolaan rakentuva RRT eli rautatie- ja maantieterminaali on moderni, eri kuljetusmuotoja yhdistävä terminaalialue, joka palvelee niin kasvavan kotimaisen ja kansainvälisen konttiliikenteenkin tarpeita. Terminaalin välittömään läheisyyteen tulee yritystontteja. Kaupunki hyötyy investoinnista muun muassa vuokraamalla tontteja. Lisäksi hankkeen odotetaan parantavan Kouvolan työllisyyttä.