Punainen Risti kehittää ruoka-aputoimintaa Kaakkois-Suomessa

Kaikille avoin yhteinen ruokakaappi pyritään avaamaan Kouvolan keskustan lähistölle syksyn aikana.

Suomen Punaisen Risti panostaa ruoka-avun kehittämiseen ja ruokahävikin vähentämiseen. Ruoka-avun tarve Suomessa on lisääntynyt, koska yhä useammalla tulot eivät riitä kasvavien elämisen kustannusten kattamiseen. Samaan aikaan syömäkelpoista ylijäämä- ja hävikkiruokaa syntyy kaupoissa ja ravitsemispalveluissa arviolta yli 100 miljoonaa kiloa vuosittain.

Punaisen Ristin Ruokaa ja apua kaikille -hankkeen tavoitteena on lisätä ruoka-apua sitä tarvitseville ihmisille ja vähentää ruokahävikkiä. Hanke on sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama. Ruoka-aputoimintaa kehitetään yhteistyössä Punaisen Ristin paikallisosastojen, muiden ruoka-apua tarjoavien toimijoiden sekä elintarvikkeiden lahjoittajien kanssa.

Hankkeen avulla kehitetään ruoka-aputoimintaa

Yksi Kaakkois-Suomessa kehitteillä oleva toimintamuoto ruoka-apuun on yhteinen jääkaappi eli ruokakaappi. Kaapin ideana on, että kuka tahansa voi lahjoittaa ruokaa tai elintarvikkeita jääkaappiin ja kuka tahansa voi korvauksetta ottaa tuotteita kaapista. Kaappi sijoitetaan esimerkiksi kunnan julkisiin tiloihin. Vapaaehtoiset vastaavat kaapin siivoamisesta ja tarkastavat ruoan tuoreuteen liittyvät päivämäärät. Ruokakaappitoimintaa ollaan käynnistämässä tulevan syksyn aikana Kouvolan keskustan lähistölle yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin Kuusankosken osaston ja Kouvolan Korttelikotiyhdistyksen kanssa. Toiveena on löytää kaappi lahjoituksena Kouvolasta tai sen lähialueilta.

− Hankkeen perusajatuksena on selvittää, miten Punainen Risti voi tukea ja täydentää muiden järjestöjen auttamistyötä ruoka-avussa. Samalla pyrimme sekä kehittämään ruoka-aputoimintaa nykyistä monipuolisemmaksi että hyödyntämään olemassa olevia hyviä käytänteitä, paikalliset tarpeet ja toiveet huomioiden. Tarkoituksena on myös vahvistaa osallisuutta ja yhteisöllistä auttamisen kulttuuria: kaikki ovat tervetulleita mukaan kehittämään toimintaa, hankkeen projektityöntekijä Emmi-Riika Seppälä kertoo.

Vapaaehtoiset ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Ruoka-apu on konkreettinen ja helppo tapa auttaa, joka ei vaadi pitkää perehdytystä eikä sitoutumista. Mukaan voi tulla ruokajakelun eri tehtäviin tai tekemään yhden vuoron silloin tällöin. Vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua Punaisen Ristin verkkosivuilta.

Lue lisää Ruokaa ja apua -hankkeesta.

Lisätietoa:

Projektityöntekijä Emmi-Riika Seppälä, STM Ruokaa ja apua kaikille, puh. 044 4938482, emmi-riika.seppala(at)redcross.fi

Sivun alkuun