Perusopetus järjestetään hallituksen linjauksen mukaisesti – Kouvolan kouluissa siirrytään pääsääntöisesti etäopetukseen

Eduskunta käsittelee valmiuslain tänään tiistaina 17.3. Kouvolan kaupunki varautuu toiminnassaan siihen, että valmiuslaki hyväksytään. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupunki valmistelee monien palveluidensa sulkemista tai uudelleenjärjestämistä 18. maaliskuuta alkaen. Perusopetuksen tilat suljetaan ja lähiopetus keskeytetään tietyin poikkeuksin ainakin 13. huhtikuuta asti.

Hallitus totesi maanantaina Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Valtioneuvoston suosituksen mukaisesti 18.3. alkaen koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään.

Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1–3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Huoltaja ja hänen työnantajansa arvioivat, kuuluuko huoltaja yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstöön. Arviointia ei tee koulu.

Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.

Koulujen esiopetuksen ja perusopetuksen 1–3 -luokkien sekä erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden huoltajille tulee erillinen kysely lähiopetukseen osallistumisesta, kuljetustarpeesta sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistumisesta. Kouluruokailu järjestetään vain lähiopetuksessa oleville oppilaille.

Oppilaat siirtyvät pääsääntöisesti etäopetukseen 18.3., jota antaa oppilaan luokanopettaja sekä oppilaan aineenopettajat sekä erityisopettaja. Opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Kouluissa tehdään tarvittavat päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä.

Erityisen tuen saaminen mahdollistetaan yksilöohjauksella. Suora yhteydenotto on mahdollistettava joko puhelimen, Skypen, sähköpostin tai muun viestintätavan muodossa.

Muuttuvan tilanteen vuoksi huoltajien tulee seurata Wilmaa päivittäin. Koulu informoi huoltajia tarkemmin opetuksen järjestelyistä.

Koronatilanteen vaikutukset muihin kasvatuksen ja opetuksen palveluihin

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt eli päiväkotitoiminta, esiopetus ja perhepäivähoito pidetään toiminnassa Kouvolassa. Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta sen sijaan suljetaan koronavirustilanteen takia 13.4.2020 asti. Valtioneuvoston suosituksen mukaan huoltajat järjestävät lapsensa hoidon kotona, kun tämä on mahdollista.

Kouvolan lukioiden muut kuin kevään ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat opiskelijat siirtyivät etäopetukseen 16.3. alkaen 13.4.2020 asti. Näin varmistetaan, että lukiot kykenevät kaikissa olosuhteissa hoitamaan ensi viikolle keskitetyt ylioppilaskirjoitukset.

Kouvolan seudun ammattiopistossa siirrytään etäopiskeluun 17.3.–13.4.2020 koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Nuorisotilat eli NuortenTalot suljetaan tilapäisesti koronatartuntojen ehkäisemiseksi. Myös nuorten tilaisuudet ja tapahtumat on peruttu.

Lisätietoja:
kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi

Sivun alkuun