Perusopetus ja lukio aloittavat lähiopetuksessa 10.1.2022

Kouvolan kaupungin perusopetus ja lukio aloittavat kevätlukukauden lähiopetuksessa. Maskin käyttöä suositellaan 4-luokkalaisista oppilaista lähtien.

Kouvolan kaupungin perusopetus ja lukio aloittavat kevätlukukauden lähiopetuksessa maanantaina 10.1. Lähiopetuksessa huomioidaan terveysturvalliset oppimisympäristöt niin opetuksessa, ruokailuissa kuin liikkumisessakin.
Alueellisen koronakoordinaatioryhmän suosituksen mukaisesti maskin käyttöä suositellaan 4-luokkalaisista oppilaista lähtien. Henkilökunnalla on Kouvolan kaupungin linjauksen mukaan maskinkäyttövelvoite kaikessa lähityössä.

Perusopetuksen ja toisen asteen yksiköissä painotetaan vahvasti, että oireisena ei saa mennä kouluun. Mikäli yksiköissä todennetaan altistuminen, siitä tiedotetaan viipymättä altistuneille ja heidät ohjeistetaan oirevointiseurantaan 10 vuorokauden ajaksi altistumispäivästä eteenpäin.
Oppilas on oikeutettu etäopetukseen vain siinä tapauksessa, että oppilaalla on tartuntatautiviranomaisen toteama karanteeni tai eristys. Tällöin oppilaalle tehdään päätös erityisistä opetusjärjestelyistä. Muissa tapauksissa perheellä on oikeus hakea lomaa, joka myönnetään normaalein loman myöntämisperiaattein. Tällaisessa asiassa otetaan yhteyttä rehtoriin.

Kymenlaakson alueellinen koronakoordinaatioryhmä seuraa aktiivisesti epidemiatilanteen kehittymistä ja tekee tältä pohjalta tilanteen edellyttämiä ratkaisuja jatkotoimenpiteistä. Kouvolan kaupungilla on valmiudet siirtyä koronakoordinaatioryhmän ehdotuksesta poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, mikäli valtakunnalliset linjaukset ja paikallinen epidemiatilanne sitä vaativat.

Lisätietoja:
Anne Ukkonen, vs turvallisuuspäällikkö, puh. 020 615 5965, anne.ukkonen@kouvola.fi

Pirjo Piiroinen, opetuspalvelupäällikkö, puh. 0206156026, pirjo.piiroinen@kouvola.fi

Vesa Toikka, kasvatus- ja opetusjohtaja, puh. 0206153831, vesa.toikka@kouvola.fi

Sivun alkuun